Biznes w chmurze — strategia czy nagła potrzeba?

Czy prowadzisz już swój biznes w chmurze? Wiesz czym jest, jakie niesie korzyści i czy to bezpieczne rozwiązanie? Sprawdź, jak się przygotować.

Biznes w chmurze — strategia czy nagła potrzeba?

Transformacja cyfrowa to prawdopodobnie jedno z najczęściej omawianych wyzwań, stojących przed społeczeństwami całego świata — na niemal każdym potencjalnym szczeblu. Wszystkie gałęzie biznesu są pod tym kątem nie tyle jednymi z wielu w kolejce, ile najbardziej zaangażowanymi w jej przebieg. Biznes w chmurze staje się codziennością.

Szczególny bieg procesom transformacyjnym nadała rozpoczęta w 2020 roku pandemia wirusa SARS-CoV-2. W trybie nagłym wymusiła ona przeniesienie części codziennych, ludzkich działań, w przestrzeń zdalną. Procesy digitalizacji, które wówczas postępowały powoli, znacząco przyspieszyły. W kontekście biznesowym objawiło się to wzmożonym zainteresowaniem usługami w chmurze. Stała się jedną z bardziej rozchwytywanych form organizacji danych.

Czym jest chmura?

Jej podstawową definicją jest zwirtualizowanie zasobów informatycznych — do tej pory często dostępnych wyłącznie w oparciu o stacjonarne bazy danych, wymagające korzystania tylko na terenie danej firmy. Tak określoną i zdefiniowaną chmurę możemy podzielić na trzy typy: prywatną, publiczną oraz hybrydową.

Podział w tym wypadku zależny jest od statusu użytkownika. Kiedy jest on jednoczesnym właścicielem danej chmury oraz wszystkich zasobów, użytych do jej stworzenia i zwirtualizowania – możemy mówić o prywatnym charakterze. Zgoła odwrotnie jest w wypadku chmury publicznej, zwyczajowo tworzonej przez duże przedsiębiorstwo, które odpłatnie udostępnia wykreowaną przestrzeń. Zwykle w tym wypadku stosowane są mikropłatności, czyt. miesięczna bądź roczna subskrypcja do danej przestrzeni.

To kazus powszechnie znany także dzięki globalnie funkcjonującym platformom, z których na ten moment znakomita większość funkcjonuje w systemie mikropłatności. Drobną, miesięczną opłatę poniesiemy za korzystanie z zasobów wirtualnych dysków Google, szerokiej bazy filmowej Netflixa, czy też należącego do Microsoftu One Drive.

Chmura hybrydowa, jak sama nazwa wskazuje, stanowi połączenie dwóch wyżej wymienionych typów. W jej obrębie z możliwości przechowania danych korzysta zarówno sam kreator i właściciel, jak i osoby, które są gośćmi na podnajmowanej przestrzeni. To także sytuacje, w których twórca chmury udostępnia publicznie w jej ramach wyłącznie część swoich zasobów.

Biznes w chmurze — korzyści dla przedsiębiorców

Przyspieszenie, którego jesteśmy świadkami od 2020 roku, niesie dla biznesu nowe okoliczności, często korzystne dla jego rozwoju. Wiele znaczyć może sam brak konieczności inwestycji w stacjonarny sprzęt. Szczególnie w kontekście jego potencjalnego udoskonalania oraz odświeżania i naprawy z biegiem upływających lat. Jeśli nawet, przy założeniu najgorszego wypadku, przydarzy się awaria, to nie staje się ona do końca naszym problemem.

Mikropłatności, stosowane przez współczesne chmury, dają także względną stabilność i obliczalność ponoszonych kosztów – przy jednoczesnej możliwości szybkiej rezygnacji z nich. System w tej wersji jednocześnie „czeka” na swojego użytkownika całodobowo. Jest dostępny z każdego miejsca, w którym może znaleźć się pracownik.

To atuty niemalże skrojone pod dynamikę naszych czasów, do której dostosować może się również system, z którego korzystamy. Co więcej, stają się szczególnie istotne w większych firmach. Przy dużej liczbie zatrudnianych pracowników, niejednokrotnie potrzebują one dostępności danych z każdego miejsca na świecie. Nigdy nie wiadomo do końca, gdzie może być zlokalizowana dana osoba. „Twarde” granice stacjonarnego biura stają się niewystarczające.

Rozwiązania chmurowe a oprogramowanie ERP

Jak działa ERP w chmurze? W środowiska online przenoszą się także systemy ERP, pomagając w codziennym zarządzaniu zasobami firmy. Szczególnie istotne staje się wówczas spokojne, sukcesywne wdrożenie bazy w nowe środowisko, które stanowić będzie docelową codzienność danego przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie enova365, zgodnie z tymi założeniami, jest wdrażane w nowe środowiska fragment po fragmencie. Umożliwia użytkownikom oswojenie się z nowymi realiami. Wzrost zainteresowania chmurą, a także samej dynamiki cyfrowej transformacji nie wpłynął na jakość wdrożeń. Każdego klienta traktuje się indywidualnie, w zależności od potrzeb. Wszyscy mamy swoje własne tempo.

Z rozwiązań chmurowych w początku 2022 roku korzystają już coraz szersze grona: od kładącej na to szczególny nacisk rządowej administracji, przez przeniesioną w zdalne realia medycynę, po mniejsze firmy. Usługi cloud computing (pol. chmura obliczeniowa – technologia IT, stworzona na potrzeby przechowywania danych) podczas pierwszego roku pandemii zanotowały w Polsce 12-procentowy wzrost, sięgając poziomów zbliżonych do krajów Europy Zachodniej, między innymi Francji. Nisza, powstała przez ostatnie lata, w których rozwiązania chmurowe zyskiwały swoje pierwsze ramy, zostaje dynamicznie zagospodarowana. Trend, jak się wydaje, może tym samym tylko zyskiwać na sile.

Bezpieczeństwo danych i biznes w chmurze

Często wyrażaną wątpliwością z perspektywy użytkowników chmury jest obawa o bezpieczeństwo danych, przechowywanych w ramach globalnych serwerów. Jednak również w tym aspekcie dotychczasowe mentalne bariery sukcesywnie przełamujemy.

Doświadczenia firm, które zdecydowały się na rozwiązania online, pokazują bowiem dość dobitnie, że stacjonarny serwer, na którym zwyczajowo „rezydowały” dane firmy, bywa opcją nie tylko z definicji kosztochłonną w obsłudze, lecz również mniej bezpieczną, niż może się wydawać. Potencjalna awaria systemu, dostępnego fizycznie na miejscu, to konieczność pracy niejednokrotnie przy użyciu własnych sił. Do tego dochodzi ryzyko powstania kosztów, nierzadko trudnych do przekalkulowania na początku.

Z chmurą zyskujemy pewność, że nad bezpieczeństwem naszych danych czuwa duży sztab specjalistów w swojej dziedzinie. Systemy cloud computing niosą za sobą wielką odpowiedzialność, która realnie nie skutkuje wysoką awaryjnością. Globalne firmy przystosowują się do skali, w której operują, utrzymując w tym celu swoje pełne kompetencje. Przeciętny użytkownik nie odczuwa jednocześnie różnicy względem rozwiązań, użytkowanych przed laty. Niezmiennie pozostaje także administratorem swoich własnych danych.

enova365 rozwiązaniem natywnym dla chmury

Z biegiem miesięcy i lat rozwija się także cloud native – szkoła pisania programów, które funkcjonują bezpośrednio w systemie chmurowym. W ramach tego działania powstała także enova365. Z założenia, już w momencie stworzenia przed 20 laty miała ona za zadanie działać w środowisku online. Program stworzony w oparciu o chmurę Microsoft Azure, współpracuje z każdym tego typu rozwiązaniem.

Wiąże się to także bezpośrednio z możliwością bieżącego modyfikowania systemu, który jest regularnie aktualizowany o wszystkie elementy polskiego prawa – nierzadko radykalnie zmienianego, czego przykładem stał się w ostatnim czasie tzw. Polski Ład. Program pozostaje zgodny ze wszystkimi roszadami legislacyjnymi.

Kolejną przewagą systemu enova365, ściśle związaną z charakterem i konstrukcją systemu, jest jego dostosowanie do specyfiki zarządzania projektami. Ta cecha również została przeniesiona w realia chmurowe. System sprawnie koordynuje kreację oraz rozliczanie budżetów, związanych z naszymi planami.

Best in Cloud, enova365

Jak dobrze przeprowadzić cyfryzację zasobów?

Liczne zalety digitalizacji danych pociągają coraz to kolejne przedsiębiorstwa do decyzji o rozpoczęciu transformacji do chmury. Jak widać wyżej, nie powinno to zaskakiwać – szczególnie w kontekście rozpędzających się globalnych trendów. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że decyzję o charakterze strategicznym trzeba gruntownie przemyśleć.

Nie warto jej podejmować bez wcześniejszego zdefiniowania, jak wiele zasobów chcemy do chmury przenieść: całość, czy też tylko wybrane gałęzie. Ten krok w przyszłość może wiele dać każdemu przedsiębiorstwu, jednak nie można decydować się na niego pochopnie. Projekt taki wymaga ścisłego zaplanowania, by stanowił realne wzmocnienie naszej firmy, a nie stał się początkiem serii zaskoczeń przy jego wdrażaniu.

Docelowo digitalizacja zasobów w chmurowej formie jest rozwiązaniem zarówno przyszłościowym, jak i opłacalnym. Poczucie, że jednorazowa inwestycja w stacjonarny serwer jest elementem, który dość szybko zwróci się po jej dokonaniu, realnie zazwyczaj pozostaje mitem. To łatwa pułapka, związana z brakiem poczucia kosztów codziennej obsługi serwera oraz naprawy przy potencjalnych awariach.

Posłuchaj podcastu: Transformacja do chmury, w którym Krzysztof Kempiński rozmawiał z Sabiną Jurek, ekspertką enova365.

Biznes w chmurze to same korzyści?

Doświadczenie wdrożeniowe pokazuje, że przy odpowiednim, przemyślanym wprowadzeniu środowiska chmurowego w naszej firmie, szanse niepowodzenia są nieznaczne. Chmura pozwala na zachowanie ciągłości między dotychczasowymi realiami, a udoskonaleniami, związanymi z przejściem na digitalizację danych. Z perspektywy bieżącego użytkownika takiego środowiska, zmiana jest nieodczuwalna, szczególnie przy odpowiednio dobranej grupie wdrożeniowej. W enova365 pracuje nad tym cały sztab Autoryzowanych Partnerów.

Korzyści, możliwe do uzyskania dzięki chmurze i wyższe standardy, których wprowadzenie ułatwia jej zastosowanie, są dostępne dla każdej firmy zainteresowanej digitalizacją, w dowolnej branży. Budowa tego typu środowiska na własną rękę to nie tylko koszty, lecz również konieczność stworzenia kodeksu postępowania, który w przypadku rozwiązań chmurowych obowiązuje odgórnie.

Korzystanie z zasobów w środowisku online tworzy globalne standardy między innymi przy zgłaszaniu awarii, modyfikowaniu chmury czy możliwości jej adaptacji do codziennych potrzeb. Wszystko zależy od wizji i zasobów danego klienta, a także chęci wykonania kroku do przodu. Chmura w biznesie jest już głęboko zakorzeniona. Wystarczy odpowiednio wykorzystać sytuację, aby już teraz pracować na sukces w przyszłości.

Biznes w chmurze to nowy standard! Przetestuj wersję multi enova365 za darmo przez 14 dni.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365