Zmiany w przepisach dotyczące koronawirusa - nawał zmian związanych ze specustawą? Porządkujemy wiedzę!

Kompendium nowelizacji przepisów związanych z epidemią koronawirusa (COVID-19) w Polsce. Sprawdź nowe przepisy.

Gwarantujemy zgodność z przepisami

Jako producent systemu ERP enova365 na bieżąco śledzimy zmiany oraz projekty zmian w przepisach w każdej sytuacji. Naszym Klientom gwarantujemy aktualizację oprogramowania związane z nowelizacjami dotyczącymi tzw. "tarczy antykryzysowej". 

enova365 to system ERP zawsze zgodny z przepisami. Klientom z ważną gwarancją na oprogramowanie niezwłocznie udostępniamy aktualizacje systemu dostosowanego do bieżącej sytuacji gospodarczej i prawnej w Polsce. Wszyscy Użytkownicy enova365 pracują spokojni o wymogi prawne stawiane przed oprogramowaniem ERP.

system erp enova365 zawsze zgodny z przepisami - mockup urządzeń z emblematem gwarancja zgody z przepisami prawa
tarcza enva365 okładka ebooka

Sprawdź bezpłatny przewodnik po zmianach w przepisach 2021 przygotowany przez ekspertów enova365.

Dowiedz się jak przygotować się do zmian z obszarów:

 • Finanse i Księgowość
 • Kadry Płace
 • Handel

Najnowsze zmiany w przepisach wprowadzone w enova365 związane z tarczami antykryzysowymi i finansowymi

 • Zasiłek opiekuńczy 
  Umożliwiono odnotowanie informacji o kwarantannie na nieobecności "Zwolnienie opieka (ZUS)". Na formularzu nieobecności "Zwolnienie opieka (ZUS)" dodano parametr "Kwarantanna", w którym można wskazać jedną z opcji: Nie dotyczy, Kwarantanna, Izolacja domowa, Kwarantanna - sanepid, Kwarantanna - przekroczenie granicy.
 • Import z PUE 
  Obsłużono import z PUE informacji o kwarantannie oraz izolacji domowej ubezpieczonego. Na nieobecności Zwolnienie chorobowe w polu Kwarantanna dodano nowe opcje: Kwarantanna oraz Izolacja domowa. Informacja z PUE o kwarantannie/izolacji domowej będzie importowana jako nieobecność "Zwolnienie chorobowe", dla której parametr "Kwarantanna" przyjmie wartość "Kwarantanna" bądź "Izolacja domowa.
 • Podstawa zasiłku 
  Dodano możliwość odnotowania w kartotece pracownika, czy został złożony wniosek o przeliczenie podstawy chorobowej obniżonej ze względu na COVID-19. W kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane w sekcji "Podstawa chorobowego" został dodany parametr: "Wniosek o przeliczenie podstawy ze względu na COVID-19". Przeliczenie podstaw chorobowych, które zostały ustalone przed dniem 9 października 2020 nastąpi, jeżeli parametr zostanie ustawiony na "TAK".


Tarcza antykryzysowa 6.0

enova365 jak zawsze jest zgodna z przepisami, w tym z kolejnymi wersjami Tarczy Antykryzysowej. Od marca, czyli od pojawienia się pierwszej wersji dostosowujemy system do właściwego realizowania nowych przepisów związanych z pandemią koronawirusa. Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej 6.0, system został zaktualizowany o mechanizmy obsługujące nowe zwolnienia ZUS oraz świadczenia postojowe. 

Zmiany, na które enova365 jest gotowa od 1 stycznia 2021 roku

 • Pracownicze Plany Kapitałowe 

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek przystąpienia do programu obejmie kolejną grupę firm. Będą to przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 20 osób oraz sektor finansów publicznych. 

 • Raportowanie umów o dzieło  

Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy płatnicy składek, którzy mają podpisane umowy o dzieło, będą musieli zgłosić je do ZUS na specjalnym wzorze druku ZUS RUD. Zgłoszeniu podlegają wszystkie umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy płatnik składek. Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

 • SLIM VAT 

Ustawa zawiera pakiet rozwiązań upraszczających, doprecyzowujących i uszczelniających rozliczenia podatku VAT. Potoczna nazwa ustawy SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT) oznacza upraszczanie obsługi podatku, dostosowywanie do specyfiki państwa oraz nowoczesność w aspekcie stosowania rozwiązań technologicznych.

 • Estoński CIT 

W 2021 roku zacznie obowiązywać w Polsce ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, powszechnie znany jako estoński CIT (nazwa pochodzi od rozwiązań wprowadzonych 20 lat temu w Estonii). Zakłada on odroczenie poboru podatku do momentu wypłaty zysku ze spółki. Zatem dochód spółki nie będzie opodatkowany w momencie osiągnięcia, lecz dopiero w momencie wydatkowania na cele konsumpcyjne.

 • Podatek CIT dla spółek komandytowych 

Począwszy od roku 2021 nastąpią zmiany w zakresie zasad opodatkowania spółek komandytowych i spółek jawnych. Nowe przepisy zakładają, że spółki komandytowe stają się podatnikami podatku dochodowego, i tym samym będą musiały rozliczać się oraz płacić podatek dochodowy od osób prawnych (19% podstawy opodatkowania lub 9% w przypadku małych podatników lub firm rozpoczynających działalność).

 • Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W systemie został udostępniony raport umożliwiający przygotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową.

 • Podatek od sprzedaży detalicznej

Od 1 stycznia 2021 roku zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 06.07.2016 (Dz. U. 2020.1293). Zgodnie z art. 11a tej ustawy jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 • Formularz deklaracji RUD od stycznia 2021

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS - dodano nową deklarację RUD w celu zgłoszenia umów o dzieło do ZUS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

 • Nowe wzory deklaracji PIT

Od nowego roku obowiązują zaktualizowane formularze i wydruki deklaracji PIT zgodne z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującym od 31 grudnia 2020 roku.

enova365 zawiera zmiany wprowadzone ustawami pakietu „Tarczy antykryzysowej". Nasi eksperci cały czas rozwijają system i dbają o to, by był zgodny z bieżącymi przepisami. Sprawdź, co oferuje najnowsza wersja!

Przetestuj wszystkie zmiany w enova365

Demo

Otrzymaj dostęp do demo. Sprawdź jak działa integracja z KSeF. Bezpłatnie.

 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.