Nawał zmian związanych ze specustawą? Porządkujemy wiedzę !

Kompendium nowelizacji przepisów związanych z epidemią koronawirusa (COVID-19) w Polsce. Sprawdź nowe przepisy.

Gwarantujemy zgodność z przepisami

Jako producent systemu ERP enova365 na bieżąco śledzimy zmiany oraz projekty zmian w przepisach w każdej sytuacji. Naszym Klientom gwarantujemy aktualizację oprogramowania związane z nowelizacjami dotyczącymi tzw. "tarczy antykryzysowej". 

enova365 to system ERP zawsze zgodny z przepisami. Klientom z ważną gwarancją na oprogramowanie niezwłocznie udostępniamy aktualizacje systemu dostosowanego do bieżącej sytuacji gospodarczej i prawnej w Polsce. Wszyscy Użytkownicy enova365 pracują spokojni o wymogi prawne stawiane przed oprogramowaniem ERP.

system erp enova365 zawsze zgodny z przepisami - mockup urządzeń z emblematem gwarancja zgody z przepisami prawa

Najważniejsze zmiany terminów dyktowane nowelizacjami w przepisach związanymi z COVID-19

Jako producent systemu ERP - śledzimy nowe ustawy i rozporządzania, stworzyliśmy stronę z najważniejszymi zmianami związanymi z COVID-19. Sprawdź czy zmiany w przepisach* dotyczą Ciebie i Twojej firmy

JPK_VAT (JPK_V7) dla dużych przedsiębiorców
JPK_VAT (JPK_V7) dla dużych przedsiębiorców

 • pierwotny termin:  od 1 kwietnia 2020
 • nowy termin: od 1 października 2020

Nowa matryca VAT
Nowa matryca VAT
 • pierwotny termin:  od 1 kwietnia 2020
 • nowy termin: od 1 lipca 2020
Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe

Pierwotne terminy wdrażania PPK dla firm zatrudniających 50 osób i więcej:

 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK: 24 kwietnia 2020
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK: 11 maja 2020

Nowe terminy :

 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK: 27 października 2020
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK: 10 listopada 2020
CIT
CIT

Termin złożenia zeznania CIT 8 

Pierwotny termin:

 • do 31 marca 2020

Nowy termin:

 • do 31 maja 2020 - dla płatników CIT
 • do 31 lipca 2020 - dla organizacji pozarządowych


*Stan prawny na dzień 29 maja 2020

enova365 zawiera zmiany wprowadzone ustawami pakietu „Tarczy antykryzysowej". Nasi eksperci cały czas rozwijają system i dbają o to, by był zgodny z bieżącymi przepisami. Sprawdź, co oferuje najnowsza wersja!

Tarcza finansowa - webinarium enova365 i Polskiego Funduszu Rozwoju

Dowiedz się jak korzystać z tarczy finansowej i jak dostosować się do tarczy antykryzysowej

Przetestuj wszystkie zmiany w enova365

Demo

Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do bezpłatnej wersji demo
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 oraz w celach marketingowych. * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest [more] - Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; - z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; - podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; - przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zamówienia wersji demonstracyjnej systemu enova365; - Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach spoza europejskiego obszaru gospodarczego – Stany Zjednoczone. - dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej; - Pana/Pani dane będą przetwarzane również w celach marketingowych;
 • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.