Wodociągi Skalmierzyce
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży użytecznośći publicznej

wdrożenie ERP enova365 w Wodociągi Skalmierzyce

Partner wdrażający: enova.expert sp. z o. o. zobacz wizytówkę

Jan Magdziak, Prezes zarządu
Jan Magdziak, Prezes zarządu

Do obsługi tylu działalności wymagany jest specyficzny program informatyczny. Taki program pozyskaliśmy od Spółki Infotelecom w 2009 roku. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, ponieważ w pełni zaspokaja nasze potrzeby, zarówno w zakresie obsługi księgowej, jak i statystyki. Na bieżąco korygowane są wszelkiego rodzaju zmiany księgowe, które są wprowadzane, jak również na bieżąco korygowane są ewentualne niesprawności tego systemu, praktycznie od ręki.

Opis wdrożenia systemu ERP enova365

Charakterystyka firmy:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. to firma o szerokim zakresie działalności związanej z utrzymaniem miasta, takiej jak: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rekultywacja i  gospodarowanie odpadami, budowa rurociągów przesyłowych, sieci rozdzielczych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych czy zagospodarowanie terenów zieleni

Wyzwania postawione przed systemem:

  • Scalenie baz danych pochodzących z różnych, nieskomunikowanych systemów.
  • Problemy serwisowe wynikające z wielości systemów.
  • Powielanie się kartotek, papierowy obieg dokumentów i ręczne wpisywanie dokumentów do programu księgowego, generujące dodatkową pracę w księgowości.
  • Wzrastająca ilość świadczonych usług zwiększająca ilość pracy w administracji.

Korzyści z wdrożenia systemu ERP enova365

  • Zamknięcie wszystkich działalności w jeden spójny system. 
  • Zmniejszona została ilość wprowadzanych danych, gdyż nie ma już konieczności ich powielania w różnych programach. 

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365