Siemacha
Wdrożenie systemu ERP enova365 w organizacji non-profit

Partner wdrażający: UNIT-SOFT sp. z o.o. zobacz wizytówkę

W module Kadry i Płace pracownicy działu kadr i płac zarządzają kadrą blisko 280 pracowników oraz kilkudziesięcioma umowami cywilno-prawnymi w miesiącu. Odpowiednio zdefiniowane mechanizmy płacowe pozwoliły na rozbicie płac pracowników zgodnie z ich źródłami finansowania, co znacząco poprawiło przejrzystość i usprawniło audyty.

Charakterystyka firmy:

Stowarzyszenie Siemacha jest największą w Polsce organizacją, która zapewnia swoim podopiecznym wsparcie w zakresie wychowawczym i edukacyjnym. Od ponad dwudziestu czterech lat wychowuje dzieci i młodzież, stwarzając im lepsze warunki do nauki, a także rozwoju. Daje wsparcie oraz pomaga w ukształtowaniu ich prawidłowych postaw społecznych i obywatelskich. W tym celu, Stowarzyszenie zatrudnia ponad 250 doświadczonych pedagogów, psychologów oraz pracowników administracji. Siemacha prowadzi nowoczesny Dom Dziecka, ma ponad 30 placówek wychowawczo - opiekuńczych dziennych i całodobowych, liczne Centra rozwoju (Com-Com Zone, Akademia Sportu Progres) oraz oddziały Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.


Wyzwania postawione przed systemem ERP:

Drogowskazami funkcjonowania Stowarzyszenie SIEMACHA są jej wartości:

  • jakość;
  • trwałość;
  • jawność;
  • systemowość;
  • przywództwo.

Wdrożenie systemu enova365 także musiało opierać się na tych wartościach, szczególnie w zakresie jakości, jawności oraz systemowości.

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365