Polskie Ratownictwo Okrętowe
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży użyteczności publicznej

Partner wdrażający: XLE zobacz wizytówkę

Tadeusz Hatalski, Prezes Zarządu
Tadeusz Hatalski, Prezes Zarządu

Najważniejsze dla nas było wprowadzenie systemu, który będzie spełniał nasze wymagania, usprawni i zautomatyzuje procesy ewidencji i rozliczenia w spółce oraz w powiązanych z nią jednostkach.

Charakterystyka firmy:

POLSKIE RATOWNICTWO OKRĘTOWE sp. z o.o. - to założone w 1951 roku przedsiębiorstwo armatorskie świadczące usługi dźwigowe i usługi holowania oceanicznego dla przemysłu stoczniowego, morskiego, offshore, seismic support, usługi przeładunku i transportu towarów. Spółka mimo swojej długoletniej działalności chce funkcjonować nowocześnie, zarówno pod względem floty, jak i zarządzania procesami, które będą gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa dla ludzi oraz środowiska naturalnego oraz najwyższy poziom usług.

 

Wyzwania postawione przed systemem:

 • Potrzeba pełnej integracji oprogramowania/systemu wykorzystywanego w księgowości z pozostałymi obszarami firmy, głównie handlowym. Księgi rachunkowe prowadzone były wcześniej w siedzibie firmy przy pomocy techniki komputerowej z wykorzystaniem udokumentowanego oprogramowania. System rachunkowości informatycznej tworzyły programy częściowo współpracujące ze sobą, obejmujące: działalność finansowo-księgową, gospodarkę środkami trwałymi, gospodarkę magazynową, kadry i płace.
 • Minimalizacja papierowego obiegu dokumentów. 
 • Potrzeba zautomatyzowania wystawiania faktur z możliwością edycji treści. Wystawianie faktur odbywało się z wykorzystaniem programu Word lub Excel – handlowcy wystawiali faktury za usługi dźwigowe wykonywane żurawiem pływającym “MAJA” oraz usługi holowania wykonywane zarządzanymi jednostkami w oparciu o adekwatne umowy.
 • Przechowywanie dokumentacji handlowej w systemie (każdy pracownik gromadził „swoje” dokumenty w odrębnych segregatorach). 
 • Umożliwienie zautomatyzowanego eksportowania danych dla celów sprawozdawczych i analitycznych. 
 • Zautomatyzowanie przeksięgowania kosztów międzyokresowych, które odbywało się przez comiesięczne “ręczne” księgowania na podstawie wyliczeń wykonywanych poza systemem.

Opis wdrożenia

Wdrożenie systemu enova365 przeprowadzone po dogłębnej analizie potrzeb firmy, z przeszkoleniem pracowników, którzy są użytkownikami systemu, wniosło szereg korzyści takich, jak:

 • automatyzacja operacji księgowych, sprzedażowych (ewidencji, rozliczeń, sprawozdawczości) – ułatwienie i przyśpieszenie pracy, zwiększenie wydajności działu księgowości i działu handlowego,
 • dostęp do bazy danych – do określonych danych przez upoważnione osoby –uporządkowanie pracy, oszczędność czasu, zwiększenie bezpieczeństwa danych
 • efektywne przygotowanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
 •  automatyzacja wymiany dokumentów między bazami spółek powiązanych 
 • usprawnienie przekazu zadań i dokumentów – w tym z jednostkami zewnętrznymi – zdecydowanie usprawniło procesy zarządzania zasobami spółki
 • poprawa przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami 
 • archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami
 • komunikaty o występujących błędach, co pozwala na bardziej zorganizowaną pracę, minimalizację błędów i opóźnień
 • usprawnienie planowania i zarządzania dzięki bieżącym raportom i szybkiemu przepływie informacji dot. finansów czy kontrahentów
 • personalizowanie list, wydruków i raportów – ułatwienie wyszukiwania i analizy danych gromadzonych w systemie

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365