Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży utlities/użyteczność publiczna

Partner wdrażający: CODERIA sp. z o.o. zobacz wizytówkę

Poprzez wdrożenie systemu enova365 zostały zrealizowane założone cele, w szczególności łatwość realizacji procesów księgowania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz tworzenia wymaganych raportów. W dziale kadr w sposób znaczący zmniejszono „ręczną” ewidencję czasu pracy.

Opis wdrożenia systemu ERP w branży użyteczność publiczna

Charakterystyka firmy:

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław powstało 1 lipca 2007 r. jako jednostka gminy Wrocław. Głównym zadaniem MCS-u jest krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia

Wyzwania postawione przed systemem:

Decyzja o zakupie i wdrożeniu systemu enova365 zbiegła się w czasie z połączeniem dwóch jednostek budżetowych Młodzieżowe Centrum Sportu i Wrocławski Tor Wyścigów Konnych. Głównym powodem wyboru systemu enova365 było:

 • możliwość prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem zdefiniowanej klasyfikacji budżetowej,
 • możliwość raportowania w oparciu o klasyfikację budżetową: RB27, RB28, RBN,
 • łatwość migracji danych z dotychczas używanych systemów informatycznych, w szczególności systemu VULCAN oraz R2Płatnik,
 • możliwość dostosowania definicji elementów wynagrodzeń do obecnego systemu płacowego połączonych jednostek,
 • łatwość prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,
 • łatwość ewidencji i zarządzania składnikami majątku trwałego.

Korzyści z wdrożenia systemu ERP enova365 w branży użyteczność publiczna:

 • szybsze i dokładniejsze raportowanie,
 • eliminacja pracy ręcznej i podniesienie kultury organizacyjnej,
 • automatyzacja ewidencji czasu pracy,
 • przekonanie pracowników, że wynagrodzenie zostało obliczone prawidłowo,
 • uporządkowanie gospodarki składnikami majątku trwałego,
 • łatwość w tworzeniu raportów budżetowych,
 • elastyczne modelowanie raportów,
 • lepsza kontrola rozrachunków.

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365