Currenda
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży usług i B2B

Partner wdrażający: Ekspert Systemy Informatyczne sp. z o.o. sp. k. zobacz wizytówkę

Alicja Kundzier, Dyrektor finansowy
Alicja Kundzier, Dyrektor finansowy

W systemie enova365 nie tylko odwzorowaliśmy procesy obsługiwane przez poprzednie systemy, ale również pojawiły się nowe możliwości np. w zakresie windykacji. Warto dodać, że teraz mamy dane księgowe i kadrowe w jednym systemie.

Charakterystyka firmy:

Currenda sp. z o.o. jest producentem specjalistycznego oprogramowania dla sądownictwa i kancelarii komorniczych, świadczy usługi wsparcia i utrzymania systemów. Firma przeprowadza również warsztaty wdrożeniowe oraz szkolenia związane ze zmianami w prawie. W ramach spółki funkcjonuje również wydawnictwo książek i czasopism o tematyce prawniczej i egzekucyjnej.

Wyzwania postawione przed systemem:

Głównym czynnikiem warunkującym chęć zmiany oprogramowania w firmie Currenda był brak aktualności systemu i możliwości jego dostosowania do szybko zmieniających się przepisów prawnych oraz nowych regulacji w ustawie o rachunkowości. Proponowany system musiał jednocześnie odznaczać się dużą elastycznością i umożliwiać łatwą integrację w obszarze stosowanych już rozwiązań.

Dalszymi czynnikami były rosnące wymagania wobec oprogramowania w zakresie:

 • automatyzacji generowania dokumentów obciążeniowych za utrzymanie i aktualizacje dla użytkowników systemów dostarczanych przez firmę Currenda,
 • możliwości dostosowania oprogramowania do specyficznych wymagań firmy w zakresie obsługi kancelarii komorniczych i klientów wydawnictwa,
 • automatyzacji procesów fakturowania,
 • wydajności oprogramowania.

Opis wdrożenia

Korzyści:

 • automatyzacja najważniejszych procesów związanych z fakturowaniem i generowaniem dokumentów księgowych,
 • automatyzacja obiegu dokumentów w firmie z odwzorowaniem ścieżek akceptacji, weryfikacji i zależności logicznych pomiędzy poszczególnymi działami,
 • znaczne usprawnienia w zakresie ewidencji czasu pracy pracy, szczególnie przydatne w trybie pracy zdalnej,
 • umożliwienie samoobsługi pracowniczej, usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami, kierownikami i działem kadr,
 • poprawienie wskaźników, związanych z windykacją,
 • wyeliminowanie konieczności pracy w dwóch systemach, a co za tym idzie przepisywania i kopiowania danych dot. urlopów i kartotek pracowników,
 • poprawa jakości danych,
 • zmniejszenie liczby pomyłek przy wprowadzaniu danych do systemu
 • możliwość dalszej aktualizacji i rozbudowy.

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365