Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) obowiązek pracodawcy

Przygotuj swoją firmę z systemem enova365

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika, system długotrwałego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur. 

Moduł Kadry Płace zawsze zgodny z przepisami

System ERP gotowy na przyszłe zmiany wprowadzane przez ustawodawcę.
Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w ramach standardowej, aktualizacji  bez dodatkowych kosztów.

Technologia wspiera zarządzanie Pracowniczym Planami Kapitałowymi

PPK to z pewnością duże przedsięwzięcie organizacyjne, zarówno dla najwyższego kierownictwa firmy, jak i dla komórek kadrowo-płacowych, którym przybędzie dodatkowy obowiązek związany m. in. ze zmianą naliczania wynagrodzeń, obejmujących wpłaty na rzecz PPK. Producenci systemów kadrowo płacowych pracują nad rozwiązaniami, umożliwiającymi pełną obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Jadwiga Wojtas, Dyrektor Produkcji Soneta sp. z o.o.
Jadwiga Wojtas, Dyrektor Produkcji Soneta sp. z o.o.

Popularność systemów klasy ERP rośnie z roku na rok. Przedsiębiorstwa co raz bardziej zdają sobie sprawę z postępującej rewolucji cyfrowej, którą wymuszają między innymi zmieniające się przepisy prawa. Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe obowiązki dla pracodawców, którym w zarządzaniu mogą pomóc systemy informatyczne. To kolejny krok w kierunki pełnej cyfryzacji komórek kadrowo płacowych.

PPK - jak wdrożyć w firmie?

Więcej o technicznej stronie wdrożenia Pracowniczych Planach Kapitałowych w firmie opowiadają eksperci: twórcy oprogramowania ERP enova365 oraz przedstawiciele instytucji finansowej obsługującej procesy PPK

Zaufali nam

88% użytkowników poleciłoby enova365 innym firmom

enova365 umożliwiła elastyczną definicję algorytmów płacowych, które w znaczącym stopniu zautomatyzowały sposób rozliczenia absencji. Dodatkowo moduł Kadry i Płace pozwolił odtworzyć wielopoziomową strukturę firmy.

Konrad Zygar

Dyrektor ds. Rozwoju Usług i Wsparcia Posnet Polska s.a.

enova365 umożliwia jasne zobrazowanie grafików pracy pracowników. Dział Kadrowy otrzymuje precyzyjne informacje potrzebne do ewidencji danych kadrowych i naliczania wynagrodzeń, a osoby przygotowujące grafiki posiadają wszelkie informacje w jednym miejscu dotyczące planu pracy, przepracowanego czasu, nieobecności, badań i nabytych uprawnień.

Stanisław Nowak

Prezes zarządu Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka sp. z o.o

Kluczowa była zmiana modelu integracji pomiędzy systemem transakcyjnym do naliczania tantiem, a systemem ERP – z integracji przez pliki tekstowe, na integrację online. Usługa webservices w pełni zautomatyzowała proces wymiany danych. Taka zmiana pozwala na zwrot informacji o stanie rozrachunków kontrahenta do systemu transakcyjnego ZAIKS.

Dorota Kukuć

Główna Księgowa ZAIKS

System wspierający procesy PPK

Demo

Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do bezpłatnej wersji demo
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 oraz w celach marketingowych. * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest [more] - Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; - z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; - podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; - przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zamówienia wersji demonstracyjnej systemu enova365; - Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach spoza europejskiego obszaru gospodarczego – Stany Zjednoczone. - dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej; - Pana/Pani dane będą przetwarzane również w celach marketingowych;
  • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.

PPK