Program do pracy zdalnej

Zarządzaj w modelu rozproszonym. Rejestruj czas pracy. Automatycznie przesyłaj dane do działu kadr i płac.

Wyższa kultura zdalności.

Umożliwia planowanie i delegowanie zadań.

Rejestruje czas pracy i czas wykonania poszczególnych zadań.

Automatycznie przyporządkowuje koszty osobowe do projektów.

Jest częścią systemu ERP, łatwą do integracji z innymi obszarami firmy.

Co to jest program do pracy zdalnej?

Narzędzie od enova365 to coś więcej niż tylko delegowanie zadań w modelu rozproszonym.

Na rynku jest wiele narzędzi, które pozwalają pracować zdalnie. Niewiele jest jednak rozwiązań, które są tworzone również z myślą o rozliczeniu kadrowo-płacowym osób pracujących w modelu rozproszonym. Moduł Praca Hybrydowa od enova365 pozwala nie tylko delegować zadania, realizować je, ale również ułatwia ich rozliczenie.

Właściwy program do pracy zdalnej ma usprawniać współpracę, a dla menedżerowi prezentować status każdego zadania, w tym w dane o rentowności każdego z realizowanych projektów.

Moduł Praca Hybrydowa od enova365 ma wszystko to, co potrzebujesz, by delegować i realizować zadania, oraz coś więcej: dane rozliczeniowe są automatyczne przekazywane do modułu Kadry Płace. Wszystko zatem odbywa się w jednym narzędziu, zasilanym jedną, wspólną bazą danych, dodatkowo z możliwości ewidencji czasu pracy przez eRCP.  Koniec z osobnymi arkuszami, które są przekazywane do działu kadr i płac. 

To dlatego Praca Hybrydowa otrzymała nagrodę w konkursie Best in Cloud Coumputerworld 2023 w kategorii: Najlepszy produkt zintegrowanej komunikacji. 


Wdrożenie modułu Praca Hybrydowa to game changer, jeżeli chodzi o obsługę zleceń serwisowych.

Roman Krystochowicz, CEO Agromex
Roman Krystochowicz, CEO Agromex

Wdrożenie modułu Praca hybrydowa to game changer, jeżeli chodzi o obsługę zleceń serwisowych. Po pierwsze, rozdzielanie zadań jest łatwe i szybkie, przepływ informacji w czasie rzeczywistym, a do szczegółowego raportowania wystarczy kilka kliknięć. Innymi słowy, wdrożenie modułu Praca Hybrydowa okazało się idealnym sposobem na zaspokojenie wszystkich potrzeb Agromexu związanych z obsługą serwisu maszyn i pracą „w terenie”.

Roman Krystochowicz, CEO Agromex

Jak wygląda w praktyce praca z modułem Praca Hybrydowa?

Wywiad z współtwórcą rozwiązania.

- Kiedy rozpoczynam pracę, loguję się do systemu. Klikając dwukrotnie, rejestruję fakt rozpoczęcia pracy i przechodzę do wykonywania swoich obowiązków. Czasem w trakcie dnia wypadają nam różne rzeczy. Musimy wyjść prywatnie, musimy wyjść służbowo, i dobrze byłoby ten fakt również odnotować...

Jak zorganizować pracę w trybie rozproszonym?

Case study wdrożenia modułu Praca Hybrydowa.

- Przede wszystkim klient zgłaszał problem obciążenia serwisantów zbędnymi czynnościami. Dzięki zaimplementowaniu modułu Pracy Hybrydowej udało się je po prostu wyeliminować. Kolejny aspekt to wsparcie komunikacji. System komentarzy pozwala, by odbywała się ona całościowo w obrębie realizowanego zadania...

Rozliczanie czasu pracy w firmie produkcyjnej

Case study wdrożenia modułu Praca Hybrydowa.

- Firma produkcyjna, która zatrudnia kilkaset osób. Rozlicza swoje zlecenia produkcyjne w modelu projektowym. A jak wiemy, jednym z ważnych czynników wpływających na sukces i rentowność biznesu jest rzetelne prowadzanie kosztów oraz czaso-pracy pracowników w rozbiciu na poszczególne projekty. Do tej pory firma wprowadzała dane ręcznie. Odbywało się to na kilku etapach, a cały proces trwał nawet kilka dni. Firmie zależało na tym, aby zautomatyzować wprowadzanie danych do systemu…

Moduł Praca Hybrydowa to rozwiązanie dla każdej firmy, która chce mieć kontrolę nad rozliczaniem kosztów projektów.

Katarzyna Ceyza, DPS Systems
Katarzyna Ceyza, DPS Systems

Program do pracy zdalnej przydaje się w każdym rodzaju działalności, który jest oparty o rozliczanie projektowe. Sprawdza się w każdej branży – wszędzie tam, gdzie istotnym czynnikiem jest czas pracy pracownika. Reasumując, Praca Hybrydowa to rozwiązanie dla każdej firmy, która chce mieć kontrolę nad rozliczaniem kosztów projektów.

Katarzyna Ceyza, DPS Systems

Zdalne zarządzanie swoją pracą

Każdy wie, co i kiedy ma do zrobienia

Wysoka wydajność przy pracy zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej zawsze zaczyna się od przejrzystej listy zadań. Dzięki programowi do pracy zdalnej enova365 każdy członek zespołu widzi, jakie zadania ma do wykonania. Może też łatwo sprawdzić, czym zajmują się koledzy z zespołu. Lista zadań prezentuje wszystkie aktywności zespołu, działu, jak i całej firmy.  Jeśli zadanie wymaga współpracy międzydziałowej, zobaczysz na jakim etapie są osoby zaangażowane w projekt


zdalne zarządzanie pracą
Przepływ informacji

Przepływ informacji

Wszystkie informacje o zadaniu w jednym miejscu

Nie musisz już pytać, żeby wiedzieć. Wszystkie informacje związane z danym zadaniem są w systemie w formie krótkich komentarzy czy załączników. Dostęp do nich mają uprawnione osoby pracujące w firmie i poza nią, na dowolnych urządzeniach – laptopach czy smartfonach. Każdy może jednym kliknięciem zmienić status zadania na „w realizacji” lub „zakończone”, więc reszta zespołu jest na bieżąco ze statusem, związanych z ich obowiązkami. 


Koordynowanie pracy zespołu

Rozdzielaj zadania i monitoruj ich realizację

Żeby skutecznie zarządzać rozdzielaj zadania i sprawdzaj, jak są realizowane. Narzędzie pracy zdalnej pozwoli Ci łatwo delegować zadania pracownikom przy pomocy powiadomień i szybko sprawdzać, co zostało już wykonane i przez kogo. Aplikacja ma kilka rodzajów powiadomień: systemowe, generowane automatycznie, powiadomienie konkretnego użytkownika oraz system komentarzy do realizowanych zadań

Praca zdalna koordynowanie pracy zespołu

Ewidencja czasu pracy i zadań

Rejestracja czasu pracy

Wielu pracodawców obawia się, że rozliczanie pracy zdalnej na home office jest mało wiarygodne. Tymczasem zarządzanie zadaniami w trybie rozproszonym może być bardziej efektywne niż w miejscu pracy. Narzędzie ma rozwiązania, które dają równoległy wgląd do zadań pod kątem projektowym oraz kadrowo-płacowym. Aplikacja pozwala na przekazanie danych do modułu księgowego i kadrowego o czasie pracy pracownika. 


Publikacja - natychmiastowy dostęp

Systemowy rozwój Twojej firmy z modułem Praca Hybrydowa - konkretna publikacja

  • wyzwania pracy w modelu rozproszonym
  • dokładny opis funkcjonalności modułu Praca Hybrydowa
  • eRCP - rejestracja czasu pracy w Pulpicie Pracownika
  • komunikacja na linii pracownik - dział kadr i płac

Monitoruj czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy oraz regulaminem firmy.

Narzędzie do mierzenia czasu pracy

Do ewidencjonowania czasu służy stoper, widoczny przy każdym zadaniu. Wystarczy, że rozpoczynając pracę nad zadaniem, klikniesz „start”, a kończąc klikniesz „stop” lub ręcznie wprowadzisz czas, potrzebny do wykonania konkretnego zadania. Jeśli pracownik wykonuje kilka aktywności, które przeplatają się w ciągu dnia, może jednym kliknięciem przełączać się między zadaniami z poziomu akranu głównego, bez każdorazowego otwierania karty zadania. Czasy realizacji każdego zadania są automatycznie zapisywane. Na koniec dnia pracownik i przełożony widzi zestawienie czasu pracy.


praca zdalna czas realizacji zadań

Dane dotyczące czasu realizacji zadań

Rejestruj czas realizacji poszczególnych zadań, żeby umożliwić monitoring efektywności. Sprawdzaj, ile czasu zajęły poszczególne zadania, a także ile łącznie w danym dniu poświęciłeś na pracę. Przełożony może przy okazji skontrolować produktywność pracy zdalnej na poszczególnych zadaniach swojego zespołu i na tej podstawie ocenić obłożenie na projektach. Monitorowanie czasu pracy jest również wykorzystywane w zleceniach rozliczanych godzinowo, w tym pracy serwisowej. Elastyczność rozwiązania pozwala na monitorowanie czasu realizacji dowolnego zadania, w tym pracy zespołowej.Planowanie czasu wykonania

W przypadku pracy zdalnej zespołowej rozdzielanie obowiązków na home office może być kłopotliwe.  Rozwiązanie pozwala na określenie czasu oraz priorytetu poszczególnych czynności. To pozwoli odgórnie skoordynować pracowników zdalnych, którzy wiedzą kiedy i na czym mają się skupić. Zadania mogą być powiązane hierarchicznie. Jeśli wszystkie elementy zadania nie zostaną wykonane, zadanie nie może zostać oznaczone jako zrealizowane. Dla przełożonego jest to sposób na oznaczenie blokerów w danym projekcie, co przy zdalnej pracy zespołowej jest szczególnie ważne. 

Praca zdalna planowanie czasu realizacji zadania
Praca zdalna raportowanie czasu pracy

Raportowanie i rozliczanie

Łatwa ewidencja czasu poświęconego na poszczególne działania pozwala w prosty sposób raportować codzienną pracę, a menedżerom daje wgląd w wydajność poszczególnych pracowników. Pozwala też automatycznie przyporządkować pracę poszczególnych osób do określonych kontrahentów lub projektów. Co istotne, w minimalnym stopniu obciąża to ich czynnościami niezwiązanymi z ich pracą, bo pracownicy „raportują” mimochodem – zmieniając status realizacji zadań czy rejestrując ich czas wykonania. Z Pracą Hybrydową enova365 kontrola pracy zdalnej jest transparetnta - zarówno dla pracownika, jak i przełożonego. Każdy z zespołu ma dostęp do danych, bez względu na miejsce pracy.


Nie trzeba poznawać innego środowiska, sięgać po nowe rozwiązania.

Wojciech Smagło, współtwórca modułu Praca Hybrydowa enova365
Wojciech Smagło, współtwórca modułu Praca Hybrydowa enova365

Podstawą jest to, że moduł hybrydowy jest częścią systemu ERP. Operujemy na jednym narzędziu, z którego może korzystać cała firma. Nie trzeba poznawać innego środowiska, sięgać po nowe rozwiązania. Zarządzanie nie wymaga obszernego pisania: wystarczy przydzielać zadania, zamykać te już zrealizowane, operować czasem. Komunikację ułatwia też system dedykowanych narzędzi. Użytkownicy na bieżąco otrzymują informacje o zmianach w interesujących ich zadaniach. Stosowanie komentarzy tworzy całą historię realizacji danego zadania. Unikamy rozproszenia informacji. Nie dzielimy już jej na maile, telefony czy inne komunikatory.


Wojciech Smagło, współtwórca modułu Praca Hybrydowa enova365

Narzędzie do pracy zdalnej od enova365 – korzyści z wdrożenia modułu Praca Hybrydowa

Wspiera pracę całej firmy. Podnosi wydajność zespołów pracujących zdalnie. 

Praca Hybrydowa enova365 to jeden z modułów systemu ERP, który współpracuje z księgowością, kadrami i płacami, CRM-em czy modułem Handel. Usprawnia działanie całego biznesu. Pozwala podejmować decyzje zarządcze w oparciu o dane o statusach realizacji zadań i obciążeniu pracowników, które są dostępne w czasie rzeczywistym.

 Automatyzuje zbieranie danych. Umożliwia wywiązywanie się z obowiązku rejestrowania czasu pracy.

Zapomnij o przyporządkowywanie danych o kosztach pracowniczych do realizowanych zadań i projektów - program zrobi to za Ciebie. Optymalizuj koszty projektów. W programie do pracy zdalnej od enova365 do ewidencjonowania czasu służy stoper, widoczny przy każdym zadaniu.

zdalne raportowanie czasu pracy

Dostęp z każdego miejsca i narzędzia.

Jako rozwiązanie chmurowe, program do pracy zdalnej od enova365 jest dostępny z każdego miejsca i urządzenia. Można korzystać z niego także przy pomocy aplikacji mobilnej (Android, iOS).

Obawiasz, że praca zdalna pogorszyła efektywność współpracy w zespole?

Moduł Praca Hybrydowa enova365 został opracowany z myślą o potrzebach nie tylko pracy zdalnej, ale ogólnie firm, które pracują w modelu mieszanym.

Jakie wyzwania rozwiązuje narzędzie do pracy zdalnej enova365?

Wyzwanie 1:  Rozliczanie projektów

Jednym z czynników wpływających na rentowność i sukces biznesów jest możliwość przyporządkowywania kosztów do poszczególnych projektów i ocena ich rentowności. Pozwala to zoptymalizować decyzje zarządcze.  W firmach, w których przyporządkowanie kosztów do projektów odbywa się ręcznie, wiąże się to z dużym nakładem pracy i trwa nawet kilka dni. Przejście na home office może wydłużyć rozliczanie projektów. System do pracy zdalnej pozwala ten proces zautomatyzować.

Rozwiązanie:

1.    Pracownik rejestruje swój czas pracy związany z zadaniem 

Dane o rozpoczęciu i zakończeniu pracy są automatycznie przesyłane do modułu Kadry Płace, gdzie na ich podstawie można określić czas pracy pracownika potrzebny do naliczenia wynagrodzeń. Następnie naliczana jest lista płac, a odpowiednie pozycje podlegają dekretacji.

2.    Koszty pracy nad poszczególnymi zadaniami są automatycznie przyporządkowywane do poszczególnych projektów. 


W jakich okolicznościach można rejestrować i rozliczać czas pracy?

Usługi serwisowe
Praca projektowa
Produkcja
Usługi serwisowe

Serwisant albo przedstawiciel handlowy, będąc „w terenie”, może zarejestrować czas rozpoczęcia i zakończenia zadania w telefonie lub tablecie. 

W usługach supportowych, w których klient jest obsługiwany w ramach wsparcia rozliczanego godzinowo.

Praca projektowa

Pracownik rejestruje czas realizacji zadania na komputerze. Jest to popularne w pracy projektowej, w tym zadaniach realizowanych w imieniu klienta, czy branży IT.

Produkcja

Na hali produkcyjnej może to zrobić np. w specjalnym kiosku meldunkowym, na którym jest zainstalowana enova365 wraz z modułem Praca hybrydowa. Pracownik rejestruje tam rozpoczęcie oraz zakończenie pracy nad poszczególnymi zadaniami, które zostały do niego przypisane. 


Wyzwanie 2: Korzystanie z wielu narzędzi informatycznych

W firmach, w których korzysta się z pudełkowych programów do zarządzania projektami, w tym do zarządzania pracą zdalną, dane z różnych obszarów działalności firmy rozrzucone są w różnych systemach. Generuje to dodatkową pracę, poświęcaną na szukanie, kopiowanie czy porównywanie danych. 

Rozwiązanie:

System do pracy zdalnej od enova365 to jeden z modułów systemu ERP. Dane o czasie pracy realizacji poszczególnych zadań są automatycznie przekazywane do Kadr i Płac lub działu Księgowości, i wykorzystywane do rozliczeń płac, czy analiz kosztów. Po zakończeniu projektu można go rozliczyć, wystawiając potrzebne dokumenty handlowe w module Handel. Wszystko odbywa się w jednym narzędziu, zasilanym jedną wspólną bazą danych. 


Wyzwanie 3: Słaby wgląd w postęp projektów

Zarządzanie pracą zdalną wiąże się z tym, że nie siedzisz obok swojego zespołu, przez co trudniej ad hoc sprawdzić czym się zajmują się pracownicy. Jest to szczególnie widoczne w zespołach, które nie mają wdrożonych procedur - zarządzanie zespołem kończy się na zwiększonej liczbie spotkań online. 

Rozwiązanie:

System pracy zdalnej enova365 umożliwia sprawdzenie stopnia zaawansowania każdego zleconego zadania, bez konieczności mnożenia spotkań na temat postępów w projekcie. Jeżeli dokumentacja jest prowadzona regularnie, widać, kiedy projekt się opóźnia, co powoli wkroczyć kierownikowi we właściwym momencie.  Pozwala też ocenić wydajność poszczególnych pracowników, analizując czas realizacji poszczególnych zadań. 

Wyzwanie 4: Ręczne raportowanie – wewnętrzne i do kontrahentów

Rozliczasz się na podstawie stawek godzinowych? Pracujesz w branży serwisowej, w której producenci żądają dokładnego raportowania przebiegu serwisu? Chcesz oszacować, jakie koszty generują poszczególne etapy realizacji zadań? Praca w modelu rozproszonym, w tym rozliczana godzinowo, dotyczy wielu branż. Wiele z nich nadal ma problem ze spójnością raportowania - mnożenie dokumentacji opóźnia rozliczenie pracy.


Rozwiązanie:

Aplikacja do pracy zdalnej enova365, która pozwala na łatwe ewidencjonowanie niezbędnych informacji i przetwarzanie ich, dzięki modułowi Business Intelligence. W efekcie raport, który zawiera wszystkie potrzebne informacje, można wygenerować przy pomocy kilku kliknięć

Wyzwanie 5: Wprowadzenie pracy zdalnej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy

Praca zdalna do niedawna była cenionym benefitem, ale nie była prawnie uregulowana. Nowelizacja Kodeksu pracy sprawia, że nie tylko pracodawca będzie mógł zdecydować o przejściu na pracę zdalną. W niektórych okolicznościach pracodawca będzie musiał to zrobić także na wniosek pracownika. Firma powinna być gotowa na Kodeks pracy, a praca na niezintegrowanych narzędziach jest problemem z powodu braku spójności procedur.

Rozwiązanie:

enova365 jest znana ze swojej szybkiej reakcji na zmiany w przepisach. Program do zdalnej pracy enova365 jest nie tylko spójny z Kodeksem pracy. Program jest domyślnie rozwijany z myślą o pracy w modelu rozproszonym: jest dostępny z każdego urządzenia, również w chmurze. Poza modułem Praca Hybrydowa, enova365 oferuje narzędzia do samoobsługi pracowniczej, e-teczki pracownicze czy elektroniczny obieg dokumentów.


Jakie najważniejsze funkcje powinno mieć oprogramowanie do pracy zdalnej?

  • Pełny wgląd w pracę zespołów w czasie rzeczywistym pracujących zdalnie
  • Organizacja pracy
  • Rozliczanie efektów
  • Integracja z narzędziami kadrowo-płacowymi

To wszystko ma moduł Praca Hybrydowa.

Co moduł Praca Hybrydowa może zrobić dla Twojego zespołu:

Planowanie pracy zdalnych zespołów

Zorganizuj pracę od ogółu do szczegółu – w oparciu o strukturę drzewa. Zacznij od pakietu prac, przez grupę zadań, aż po zadania.

Deleguj zadania – do każdego zadania przypisz osobę lub zespół osób, odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Wyznaczaj czas realizacji zadań – określ, kiedy zadanie będzie realizowane oraz ile czasu potrzeba na jego wykonanie.

Ustalaj kolejność wykonywania zadań, tak, żeby kolejne zadania mogły zostać wykonane dopiero, kiedy zostaną zakończone te, których zakończenie jest wcześniej wymagane.


Optymalizacja przepływu informacji

Śledź status zadań, które Cię interesują – otrzymuj powiadomienia o zmianie statusu zadań, które zdecydujesz się „zaobserwować”.

Komentuj i czytaj komentarze do zadań – zyskaj możliwość wstawiania komentarzy do zadań, także wywołując przy tym innego użytkownika programu do pracy zdalnej. Osoba wywołana w komentarzu otrzyma powiadomienie systemowe. 

Przesyłaj i odbieraj wiadomości korzystając z list powiadomień – wysłane lub odebrane. Z poziomu pierwszej możesz przygotować i przesłać wiadomość do pozostałych użytkowników narzędzia do pracy zdalnej. W zależności od posiadanych praw na liście tej dostępny jest podgląd powiadomień wygenerowanych przez zalogowanego użytkownika lub wszystkich powiadomień. Lista Odebrane daje możliwość podglądu oraz potwierdzenia otrzymywanych powiadomień. 

Podgląd zadań i zarządzanie nimi

Zyskaj wgląd w listę zadań – systemy pracy zdalnej, takie jak enova365, umożliwiają wgląd w listę zadań przypisanych do operatora oraz całej firmy. 

Zarządzaj zadaniami – możesz zarządzać strukturą drzewa, modyfikując relacje między zadaniami, także przy użyciu wygodnego mechanizmu drag & drop. 

Kopiowanie aktywności – kreuj cyklicznie powtarzające się aktywności poprzez funkcję kopiowania.

Filtrowanie list aktywności

Filtruj drzewo aktywności na wybranym poziomie (możesz filtrować według pakietów prac, grup zadań lub zadań), zawężając wyniki do danego pracownika, całego zespołu lub do prowadzącego. Filtruj zadania według ich stanu aktywności, stanu realizacji oraz priorytetu.

Rejestrowanie w tle czasu wykonania zadań

Włączaj stoper, kiedy zaczynasz pracę nad zadaniem. Po uruchomieniu stopera czas pracy rejestrowany jest w tle, niezależnie od widoku, w którym odbywa się praca zdalna, aż do momentu jego zatrzymania. Każdy pracownik korzystający ze stopera rejestruje czas pracy w sposób niezależny. Jednocześnie, gdy nad jednym zadaniem pracuje kilkoro pracowników, sumaryczny czas poświęcony na realizację zadania również zostaje zaewidencjonowany. Czasy realizacji zadań zsumowane są w Grupach Zadań i Pakietach Prac, dzięki czemu menedżer ma wgląd w czas pracy wielu osób, co ułatwia delegowanie zadań pracownikom.

Ręczne rejestrowanie czasu realizacji zadań 

Możesz dodać nową pozycję czasową lub edytować datę, godzinę i długość czasu wykonania zadania oraz wpisać uwagi. Program pozwala rejestrować czas pracy nad zadaniem nie tylko za pomocą stopera, ale także ręcznie. Program do zdalnej pracy wskazuje wszystkie czynności wykonywane w systemie, dzięki czemu pracownik nie musi pamiętać nad jakimi zadaniami i w jakich godzinach pracował. Można łatwo sprawdzić wszystkie operacje jakie wykonał w systemie. Umożliwia to zarejestrowanie czasu pracy dla wielu zaznaczonych czynności i przypisanie ich do nowego lub już istniejącego zadania.


Filtrowanie danych o realizacji zadań według operatora, zespołu czy czasu. 

Wylistuj operatora, pracownika lub cały zespół, który wykonywał zadania oraz filtruj ewidencję czasu pracy według dni, tygodni czy miesięcy. Z tak przygotowanych list bezpośrednio w systemie można utworzyć raport z wykonywanej pracy, który pokaże co zrobił dany zespół i konkretna osoba oraz w jakim czasie.

Otrzymywanie powiadomień o przekroczeniach/braku ewidencji czasu

Otrzymuj informacje, gdy czas pracy nad zadaniem jest za krótki lub za długi. Możesz określić minimalny czas jaki należy zarejestrować w danym dniu do wykonywanych zadań. W wypadku niezarejestrowania odpowiedniej ilości czasu do zadań, użytkownik otrzyma stosowny komunikat podczas rejestrowania rozpoczęcia pracy w kolejnym dniu (w systemie RCP). Z drugiej strony, gdy pracownik przekroczył zaplanowany na wykonanie zadania czas, menedżer otrzyma powiadomienie o przekroczonym czasie.

 

Poznaj ekosystem rozwiązań do pracy w modelu rozproszonym  

Moduł Praca Hybrydowa do nie wszystko, co ma enova365. Zobacz pakiet rozwiązań:

- Pulpit Pracownika. Obsługa wniosków o pracę zdalną. 

- eRCP. Potwierdzenie obecności w pracy zdalnej. 

- Wnioski związane z czasem pracy.

- Case study. Praca Hybrydowa. 

- Praca Hybrydowa w praktyce. 

Programy do pracy zdalnej na komputerze – FAQ

Ile kosztuje system do pracy zdalnej?

Koszt jest uzależniony od rodzaju dostępu do programu oraz zakupu. Moduł Praca Hybrydowa można wynająć w abonamencie, w chmurze (płatność miesięczna lub roczna) lub kupić na własność. Dostęp do programu jest możliwy z poziomu aplikacji desktopowej (instalowanej na komputerze), jak i w najczęściej wybieranej formie – dostęp przez przeglądarkę i aplikację mobilną. 

Koszt w abonamencie miesięcznym:  9 zł / stanowisko

Jeśli chcesz poznać cała ofertę cenową, wraz z kosztem wdrożenia, umów prezentację>

Warto skorzystać z promocji "Uwolnij swoje kadry" -  pakiet rozwiązań do zarządzania firmą w modelu rozproszonym, z 35% rabatem>

Ile trwa wdrożenie programu do pracy zdalnej?

Narzędzie do pracy zdalnej enova365 jest gotowe do pracy – można je zainstalować i od razu zacząć na nim pracę. Jeżeli jednak Twoja firma ma specyficzne potrzeby i program do zdalnej pracy musi zostać do nich dostosowany, wtedy czas wdrożenia tego narzędzia może wynosić od kilku dni do kilku tygodni.

Co zyskasz dzięki narzędziu do pracy zdalnej?

Narzędzia pracy zdalnej od enova365 zapewniają zespołom wysoką wydajność, bo usprawniają każdy proces, istotny dla sukcesów zdalnych i hybrydowych zespołów – planowanie pracy, komunikację, monitorowanie efektów oraz raportowanie. Menedżerom dostarczają dane o statusach realizacji zadań i obciążeniu pracowników oraz pozwalają szybko analizować ich wydajność w wybranych okresach czasu i w odniesieniu do poszczególnych projektów. 

Jakie oprogramowanie do pracy zdalnej wybrać?

Wybierając program do pracy zdalnej weź pod uwagę, czy jest to narzędzie, które wesprze pracę całej firmy, jako jeden z modułów systemu ERP, który współpracuje z księgowością czy kadrami i płacami. Takim programem jest program do pracy zdalnej enova365, który ułatwia zbieranie potrzebnych danych i automatycznie wysyła je do kadr i płac czy księgowości i finansów, zapewniając stały wgląd w postęp projektów oraz eliminując ręczne raportowanie. Wybierając narzędzie do zdalnej pracy sprawdź także, czy jest ono dostępne w chmurze, z każdego miejsca i urządzenia.


baner kadry
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365