system erp enova365 w wersji platynowej banner

Rozwijaj swój biznes bez ograniczeń

poznaj enova365 w wersji platynowej

Poszukujesz kompleksowego rozwiązania ERP dla dużych firm? Twoje przedsiębiorstwo dynamicznie się rozwija?

Poznaj platynową wersję oprogramowania enova365, dopasowaną do specyfiki firm wielooddziałowych, korporacji grup kapitałowych! Korzystaj z:

  • nieograniczonej rozbudowy funkcjonalności z bezpłatnym dostępem do wszystkich dodatków w danym obszarze, 
  • możliwości pracy na bardzo dużych zbiorach danych i integracji z zewnętrznymi aplikacjami,
  • obsługi wielu podmiotów w ramach grupy kapitałowej.

Zobacz, co wyróżnia wersję platynową enova365

Dodatkowe korzyści w poszczególnych obszarach systemu

Handel

Wielooddziałowość rozszerzona - pozwala na określenie parametrów sterujących zachowaniem programu w ramach każdego oddziału firmy wielooddziałowej.

CRM

Tworzenie dokumentów handlowych - umożliwia generowanie (z poziomu zadań) dokumentów handlowych przez operatora nieposiadającego licencji modułu Handel. Funkcjonalność ułatwia współpracę oferentów z handlowcami w enova365.

Kadry Płace i HR

Ewidencje kadrowe - zawierają listy m.in. badań lekarskich, oświadczeń składanych przez pracowników, automatycznego zaczytywania wejść/wyjść, nabytych uprawnień. To także funkcjonalności ułatwiające i usprawniające proces zarządzania zasobami ludzkimi, np. wpisywanie wskazanej grupie pracowników tej samej kwoty wynagrodzenia, wypłatę nagrody lub dodatku.

Finanse i Księgowość

Wielooddziałowość rozszerzona - pozwala nad dokładny podział na oddziały i określanie praw dostępu we wszystkich modułach systemu. Ponadto umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).

Dołącz do 91% zadowolonych Użytkowników enova365 wśród dużych firm!

Demo

Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do bezpłatnej wersji demo
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 oraz w celach marketingowych. * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest [more] - Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; - z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; - podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; - przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zamówienia wersji demonstracyjnej systemu enova365; - Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach spoza europejskiego obszaru gospodarczego – Stany Zjednoczone. - dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej; - Pana/Pani dane będą przetwarzane również w celach marketingowych;
  • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.