ITMation S.A. Data Center

ITMation S.A. specjalizuje się w dostawie rozwiązań technologicznych umożliwiających dostęp do aplikacji w modelu chmurowym. Ponad pięcioletnie doświadczenie rynkowe w tym obszarze plasuje nas w czołówce firm na rynku.

W ramach oferty, w porozumieniu z firmą Soneta oraz Autoryzowanymi Partnerami, zapewniamy dedykowane środowisko wirtualne oraz sprawdzone metody i wiedzę z obszaru hostowania aplikacji enova365 oraz jej udostępniania bezpośrednio na stacjach  roboczych Klienta. Otwiera to możliwości współpracy z Autoryzowanymi Partnerami Soneta w zakresie:

 • Szybkiego i atrakcyjnego kosztowo udostępniania enova365, poprzez Autoryzowanych Partnerów Soneta, dla Klientów prowadzących działalność w wielu lokalizacjach lub wykorzystujących pracowników mobilnych niezależnie od modelu licencjonowania systemu enova365.
 • Zapewnienia środowiska wirtualnego do niezwłocznej realizacji wdrożenia w oparciu o zakupione licencje wieczyste enova365.
 • Rozbudowy oferty Partnera Soneta o możliwość realizacji wdrożeń aplikacji enova365 w modelu SaaS z wykorzystaniem serwerów wirtualnych i zdalnego dostępu użytkownika do aplikacji oraz w ramach zakupu licencji lub wynajmu w modelu abonamentowym enova365 ASP.
 • Zapewnienia wydajnej, bezpiecznej i wysoko skalowalnej infrastruktury wirtualnej dostępnej w modelu opłat abonamentowych, jako alternatywy dla zakupów i serwisowania fizycznych serwerów pod wdrożenia dla Klientów lub na potrzeby własne Partnera Soneta (np. instancje demo).

Obszary zastosowań hostingu aplikacji enova365 w ITMation (realizowanym poprzez Partnerów Soneta):

 • Realizacja wdrożeń enova365 w pełnym modelu usługowym – bez inwestycji po stronie Klienta w licencje i infrastrukturę.
 • Migracja instalacji enova365 – przeniesienie z serwerów fizycznych u Klienta na serwery wirtualne w sytuacji rozszerzenia wdrożenia lub konieczności wymiany infrastruktury po stronie Klienta jako alternatywa dla kosztownych wydatków w nowe serwery, ich utrzymanie i administrację.
 • Wdrożenia dla Klientów działających w wielu lokalizacjach, wymagających elastycznego i szybkiego wprowadzania zmian w tym szybkiego uruchamiania nowych lokalizacji.
 • Szybka budowa środowiska demonstracyjnego dla potencjalnego Klienta Partnera – a po decyzji Klienta o wyborze enova365  – możliwość płynnego przekształcenia na środowisko produkcyjne.
 • Zapewnienie ciągłego dostępu do aplikacji, z dowolnej lokalizacji, na urządzeniach wyposażonych w jeden z wiodących systemów operacyjnych: MS Windows, iOS, Mac OS X, Android.

Podstawowe zalety środowiska wirtualnego ITMation:

 • Jedno, uniwersalne, standaryzowane środowisko sprzętowe do prowadzenia wszystkich wdrożeń. Modyfikacje w konfiguracji aplikacji, prace integracyjne kilku aplikacji dokonywane są centralnie bez konieczności kosztownych i czasochłonnych wyjazdów do Klienta.
 • Pełna elastyczność pozwalająca na budowę serwerów wirtualnych dokładnie odpowiadającym potrzebom wdrożenia dla danego Klienta końcowego.
 • Pełna elastyczność dokonywania zmian w konfiguracji zasobów poszczególnych serwerów wirtualnych w wyniku wzrostu lub spadku zapotrzebowania na moc serwerów ze strony Klienta końcowego.
 • Pełna elastyczność i szybkość udostępniania nowych aplikacji lub udostępniania aplikacji nowym Użytkownikom.
 • Zapewnienie dostępu do aplikacji na urządzeniach działających z systemami iOS, Mac OS X czy Android.
 • Szybka instalacja serwera wirtualnego – wykreowanie, sparametryzowanie serwera i włączenie go do istniejącej wirtualnej infrastruktury zajmuje ułamek czasu potrzebnego na instalację serwera fizycznego.
 • Możliwość szybkiej budowy środowiska testowego lub developerskiego na własne potrzeby Partnera Soneta – brak inwestycji w infrastrukturę do budowy lub testowania nowych rozwiązań aplikacyjnych.

Cechy środowiska wirtualnego w ITMation

Środowisko wirtualne dedykowane do wdrożeń aplikacji enova365 jest częścią wysokowydajnej platformy hostingowej zbudowanej w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne. Kluczowe cechy:

 • Serwery wirtualne zbudowane w technologii Microsoft Hyper-V w oparciu o serwery fizyczne wyposażone w procesory Intel Xeon.
 • Dane przechowywane na wydajnych macierzach dyskowych GbE iSCSI SAN.
 • Środowisko wirtualne zbudowane w technologii HA (high availability) zapewniające redundancję wszystkich kluczowych elementów składowych (serwery, macierze, przełączniki, routery).
 • Wysoka wydajność i bezpieczeństwo środowiska zapewnione poprzez zastosowanie urządzeń typu: Loadbalancer, akcelerator szyfrowania, firewall L7.
 • Gwarancja dostępności na poziomie 99,5%.
 • Zapewnienie licencji MS Windows Server i MS SQL Server w licencjonowaniu SPLA.

Autor rozwiazania:

ITMation S.A.
ul. Okrężna 10,
53-008 Wrocław

Maciej Kropidłowski
Product Manager
tel: +48 517 298 015 / +41 71 718 37 09
e-mail: maciej.kropidlowski@itmation.pl
www.cloudport.pl