enova365 w modelu ASP – KOMAKO

Razem z naszym partnerem, firmą KOMAKO, proponujemy użytkowanie w modelu ASP systemu enova365 z wykorzystaniem usługi KOMAKO.asp (hosting aplikacji). W ramach usługi firma KOMAKO oferuje utrzymanie oprogramowania enova365 w chmurze internetowej. KOMAKO.asp to kompletna usługa infrastruktury serwerowej, platformy systemowej Microsoft oraz usług utrzymania i administracji niezbędnych do pracy z systemem enova365.

Chmura KOMAKO.asp to dedykowana chmura do pracy z systemem enova365.

W chmurze KOMAKO.asp można pracować:

 • zdalnie w sesjach terminalowych (RDP)
 • poprzez przeglądarkę WWW
 • na różnych urządzeniach mobilnych za pomocą wszystkich dostępnych w enova365 interfejsów

Dzięki usłudze KOMAKO.asp przede wszystkim możliwe jest:

 • praca oddziałów firmy w strukturze rozproszonej, np. sieć biur lub sklepów
 • praca całej firmy z systemem ERP enova365 w chmurze
 • tworzenie internetowych biur rachunkowych lub centrów usług wspólnych
 • wspólne przetwarzanie danych Biura Rachunkowego z Klientem tego biura
 • rozwinięcie systemu o obsługę pracowników mobilnych
 • łatwe i bezinwestycyjne uruchomienie samoobsługi pracowniczej (pulpity pracownika i kierownika) – brak kosztów zakupu serwerów i systemów operacyjnych i bazodanowych

Chmura KOMAKO.asp gwarantuje bezpieczeństwo danych. Każdy Użytkownik pracuje w zaszyfrowanym połączeniu z wielopoziomowo zabezpieczonym poziomem dostępu do danych operacyjnych firmy.

W KOMAKO.asp zapewniamy:

 • codzienne zabezpieczenie danych (Nightly Backup)
 • zawsze aktualne oprogramowanie biznesowe (LOB)
 • nieograniczone przesyłanie danych w usługach terminalowych
 • ochrona dostępu do usług (Firewall Service, UTM, CloudSecurity)
 • ciągły monitoring działania serwerów, usług, użytkowników, aplikacji i ich baz danych
 • ochrona danych przed oprogramowaniem niepożądanym
 • ochrona danych wrażliwych (numery kart kredytowych, numery kont bankowych, hasła – DLP – Data Leak Protection)
 • wsparcie techniczne 24×7
 • działamy zgodnie z wytycznymi normy ISO 27002 (wcześniej ISO 17799)

Zobacz więcej

W ramach usług KOMAKO.asp istnieje możliwość korzystania z oprogramowania enova365 w dwóch modelach:

 • dzierżawy licencji: zarówno utrzymanie chmury KOMAKO.asp, jak i opłaty licencyjne za użytkowanie oprogramowania enova365 są ponoszone miesięcznie,
 • tradycyjnego zakupu licencji enova365.

 

Autor rozwiązania

KOMAKO Sp. z o.o.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze