system ERP enova365 Finanse i Księgowość

Rachunek bankowy w enova365

Integracja systemu enova365 z systemem bankowości elektronicznej Pekao możliwa jest dzięki usłudze Webservice. Webservice pozwala również na nadzorowanie i prowadzenie działań na operacjach bankowych, eliminując konieczność logowania się do systemu bankowego.

Rachunek bankowy dostępny bezpośrednio w enova365

Już z poziomu systemu enova365 Użytkownik może stale przeglądać aktualne dane, bez konieczności logowania się przez stronę internetową do banku.

Dla kogo?

Niezależnie od obszaru działania firmy, bankowość elektroniczna zapewnia kompleksowe wsparcie, z którego w szczególności skorzystają osoby odpowiedzialne za transfery i rozliczenia na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi. Dane do systemu bankowego eksportowane są z listy przelewów, natomiast import wszystkich operacji bankowych powstałych na rachunku następuje do raportu w Ewidencji Środków Pieniężnych.

Funkcjonalności:

 • Moduł umożliwia automatyczne importowanie i eksportowanie do systemu bankowego operacji, jak również pozwala na sprawdzenie salda dostępnego oraz salda zaksięgowanego dla wybranego rachunku bankowego w obrębie zdefiniowanego Serwisu bankowego.
 • Webservice daje możliwość zaimportować historię operacji za wybrany okres, oraz pozwala zaimportować wyciągi bankowe dla wybranego rachunku bankowego.

Mechanizmy Webservice umożliwiają wykonanie szeregu czynności w obrębie importów operacji:

 • Pobieranie wyciągów bankowych w formatach xml i PDF
 • Pobieranie historii operacji, sprawdzanie salda
 • Przekazywanie z enova365 bezpośrednio do PekaoBiznes24 przelewów krajowych oraz walutowych
 • Sprawdzanie statusów przelewów wprost z systemu enova365
 • Autoryzacja przelewów obywa się w serwisie PekaoBiznes24.

Benefity:

 • Czas pracy zmniejszony dzięki automatyzacji wymiany danych między enova365 a bankiem Pekao.
 • Stały dostęp do aktualnych oraz kompletnych informacji o stanie konta, bez konieczność logowania się przez stronę banku Pekao.
 • Wyciągi bankowe do zaimportowania w dowolnej chwili.
 • Błędy pomyłki oraz nieścisłości  powodowane ręcznym wprowadzaniem wyciągów, czy importowaniem do systemu wyeliminowane.
 • Spójny format danych .
 • Bezpieczeństwo komunikacja.
 • Wygodne użytkowanie.
ksiegowosc-i-finanse-video

Rozwiązania dla księgowości i finansów

Poznaj enova365 - program dla pełnej księgowości, pozwalający kontrolować finanse firmy. Korzystaj z opracowania zmian przepisów – zawsze dostarczonych na czas. Automatyzuj powtarzalne czynności. Zastosuj inteligentne mechanizmy księgowania oparte o wiele elementów z obszaru całego systemu. 

Zobacz bezpłatnie DEMO enova365

Przetestuj możliwości programu enova365 z 7 dniową darmową wersją demonstracyjną. Wypełnij formularz, a dane dostępu do systemu zostaną wysłane bezpośrednio na Twój adres e-mail
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 oraz w celach marketingowych. * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest [more] - Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; - z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; - podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; - przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zamówienia wersji demonstracyjnej systemu enova365; - Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach spoza europejskiego obszaru gospodarczego – Stany Zjednoczone. - dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej; - Pana/Pani dane będą przetwarzane również w celach marketingowych;
 • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.