Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego Klientami

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego stanowi narzędzie komunikacji między Biurem Rachunkowym a jego Klientami. Ma charakter B2B. Użytkownikiem Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego jest właściciel lub pracownik firmy będącej Klientem Biura Rachunkowego. Jest dostępny tylko przez przeglądarkę internetową.

Włącz swoich Klientów do aktywnej współpracy, zbierz i udostępnij wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.

Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego:

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego, Klient Biura może:

 • wystawiać własne faktury (samofakturowanie) sprzedaży w złotówkach lub walucie, które po zatwierdzeniu trafiają bezpośrednio do bazy Klienta w Biurze Rachunkowym,
 • oznaczać kartoteki towarowe kodami GTU niezbędnymi do przygotowania w biurze Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT,
 • sprawdzać swoich kontrahentów w bazie Ministerstwa Finansów (tzw. Biała lista), pobierać ich dane bezpośrednio z serwisu GUS,
 • przekazywać dokumenty kosztowe do Biura zbiorczo, jako paczkę plików PDF, JPG itp. lub pojedynczo, uzupełniając jednocześnie część danych na formularzu dokumentu (takie dokumenty trafiają bezpośrednio do bazy Klienta w Biurze Rachunkowym z odpowiednimi oznaczeniami świadczącymi o wprowadzaniu przez Pulpit),
 • pobierać plik z przelewami gotowymi do realizacji w banku,
 • przeglądać i samodzielnie drukować rejestry i ewidencje (np. rejestr VAT, KPiR, inwentarz),
 • przeglądać zestawienia przygotowane i opublikowane dla niego przez Biuro Rachunkowe (np. Bilans, Rachunek Wyników itp.),
 • zobaczyć, jakie są aktualne kwoty podatków i składek do zapłaty.

 

Korzyści z wdrożenia Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego

 

Dla Biura Rachunkowego:

 • obniżenie kosztów własnych wprowadzania dokumentów do systemu,
 • praca z dokumentami i ograniczenie kosztów przechowywania dokumentów papierowych,
 • podniesienie prestiżu swoich usług opartego na innowacyjności i nowoczesności,
 • nowe możliwości budowania cennika i negocjowania umów z Klientami,
 • ograniczenie potrzeby kontaktu bezpośredniego.

Dla Klienta Biura:

 • stały dostęp do informacji związanych z prowadzoną działalnością,
 • narzędzie do wystawiania własnych faktur sprzedaży,
 • bezpieczeństwo danych, ograniczenie potrzeby kontaktu bezpośredniego

 

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, a KSeF:

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego umożliwia także wysyłanie wystawionych faktur sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur oraz pobieranie z tej platformy faktur zakupu. W zależności od ustalonego zakresu współpracy z biurem rachunkowym klient może te czynności wykonywać samodzielnie lub przenieść część z nich (np. pobieranie faktur zakupowych) na swoje biuro rachunkowe.

Klient ma możliwość wprowadzenia uwag, komentarzy bądź całkowitego odrzucenia faktury pochodzącej z KSeF, zanim zostanie zaksięgowana.
W przypadku samodzielnego przekazywania przez Klienta faktur do biura rachunkowego z pomocą przychodzi inna funkcjonalność Pulpitu.

Polega ona na:

 • pobraniu dokumentów bezpośrednio z KSeF przez klienta,
 • dokonaniu ich wizualizacji, udostępnieniu ich pracownikowi biura.

 

Wystawianie faktur przy pomocy Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego

Dla klientów, którzy wystawiają kilkanaście lub kilkadziesiąt faktur w miesiącu, a jednocześnie nie dysponują własnym systemem ERP, optymalnym rozwiązaniem może być Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Pozwala on klientom wystawiać faktury sprzedaży oraz przesyłać je do KSeF, a dodatkowo ułatwia współpracę z biurem rachunkowym.

WAŻNE: Biuro rachunkowe, które posiada Pulpit Klienta Biura Rachunkowego może mieć pewność, że jego klient posiada niezbędne zaplecze techniczne do komunikacji z KSeF.