Praca Hybrydowa w Pulpitach

Rozszerz funkcjonalność Pulpitu Pracownika

Funkcjonalność enova365 Praca Hybrydowa w Pulpitach pozwala Pracownikowi na podgląd zadań, które zostały mu oddelegowane. To narzędzie, które wspiera pracę zdalną, czyli tą wykonywaną poza siedzibą firmy. Sprawdza się także w pracy rozproszonej, gdzie uczestnicy danej grupy projektowej nie mogą spotykać się osobiście.

 

Funkcjonalność enova365 Praca Hybrydowa w Pulpitach:

  • wgląd w przydzielone przez przełożonego lub współpracowników zadania,
  • podgląd w szczegółowy opis zadania,
  • sprawdzenie terminów i deadlinów na wykonanie zadania,
  • zmiana statusu zadania np. na wykonane,
  • możliwość dodawania uwag i komentarzy do zadania,
  • rejestrowanie czasu pracy poświęconego na dane zadanie,
  • możliwość dołączania załączników.

Dowiedz się więcej o module Praca Hybrydowa>