system ERP enova365 Finanse i Księgowość

Elektroniczne sprawozdania finansowe

System enova365 pozwala w wygodny sposób sporządzić wymaganą przepisami i akceptowaną przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) oraz Krajową Administrację Skarbową (KAS) strukturę e-sprawozdania.

1 października 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o rachunkowości. 

Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek sporządzania sprawozdań w formie elektronicznej (w postaci pliku xml.) oraz opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kto podlega nowemu obowiązkowi?

 • Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Wysyłają one e-sprawozdania do KRS.
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Wysyłają oni e-sprawozdania do KAS.

Ważne daty

Sprawdź, jakie terminy obowiązują przy e-sprawozdaniach.

enova365 pozwala przygotować e-sprawozdania finansowe dla jednostek:

 • Mikro
 • Małych, korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
 • Innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 • Organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
Aplikacja enova365 dla mobilnego handlowca

Dlaczego warto wybrać enova365?

enova365 to zawsze zgodny z przepisami system finansowo-księgowy, zdolny do obsługi takich procesów jak: e-sprawozdawczość, jednolity plik kontrolny czy split payment.

Oprogramowanie ERP enova365 umożliwia:

  • Przygotowanie e-sprawozdania w prosty sposób, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów
  • Łatwy odczyt dokumentów. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze zyskują dedykowany wydruk e-sprawozdania pozwalający na przeczytanie jego treści przed złożeniem podpisu
  • Pełną kontrolę nad wysyłaną dokumentacją, dzięki możliwości przechowywanie plików z podpisami elektronicznymi
  • Podpisanie e-sprawozdania bezpośrednio w systemie, co znacząco skraca czas realizacji jego wysyłki
  • W przypadku kolejnych zmian w przepisach dodatkowe funkcjonalności będą udostępniane bezpłatnie w ramach aktualnej licencji

  Demo

  Otrzymaj dostęp do demo. Sprawdź jak działa integracja z KSeF. Bezpłatnie.

  • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

  • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.