system ERP enova365 Finanse i Księgowość

Elektroniczne sprawozdania finansowe

System enova365 pozwala w wygodny sposób sporządzić wymaganą przepisami i akceptowaną przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) oraz Krajową Administrację Skarbową (KAS) strukturę e-sprawozdania.

1 października 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o rachunkowości. 

Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek sporządzania sprawozdań w formie elektronicznej (w postaci pliku xml.) oraz opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kto podlega nowemu obowiązkowi?

 • Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Wysyłają one e-sprawozdania do KRS.
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Wysyłają oni e-sprawozdania do KAS.

Ważne daty

Sprawdź, jakie terminy obowiązują przy e-sprawozdaniach.

enova365 pozwala przygotować e-sprawozdania finansowe dla jednostek:

 • Mikro
 • Małych, korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
 • Innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 • Organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
Aplikacja enova365 dla mobilnego handlowca

Dlaczego warto wybrać enova365?

enova365 to zawsze zgodny z przepisami system finansowo-księgowy, zdolny do obsługi takich procesów jak: e-sprawozdawczość, jednolity plik kontrolny czy split payment.

Oprogramowanie ERP enova365 umożliwia:

  • Przygotowanie e-sprawozdania w prosty sposób, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów
  • Łatwy odczyt dokumentów. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze zyskują dedykowany wydruk e-sprawozdania pozwalający na przeczytanie jego treści przed złożeniem podpisu
  • Pełną kontrolę nad wysyłaną dokumentacją, dzięki możliwości przechowywanie plików z podpisami elektronicznymi
  • Podpisanie e-sprawozdania bezpośrednio w systemie, co znacząco skraca czas realizacji jego wysyłki
  • W przypadku kolejnych zmian w przepisach dodatkowe funkcjonalności będą udostępniane bezpłatnie w ramach aktualnej licencji

  Demo

  Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do bezpłatnej wersji demo
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 oraz w celach marketingowych. * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest [more] - Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; - z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; - podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; - przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zamówienia wersji demonstracyjnej systemu enova365; - Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach spoza europejskiego obszaru gospodarczego – Stany Zjednoczone. - dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej; - Pana/Pani dane będą przetwarzane również w celach marketingowych;
  • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.