Poznaj nowy wymiar analiz

Zobacz, jak działa Business Intelligence w enova365

panele BI w systemie erp enova365 screen

Wiedza dla każdego - nie tylko dla analityków

W czasach cyfrowego przyspieszenia dotychczasowe modele zarządzania informacją w firmie okazują się być niewystarczające. Odpowiedzią na zapotrzebowanie stały się rozwiązania Business Intelligence (w skrócie BI), dzięki którym użytkownik otrzymuje łatwy i kompleksowy dostęp do niezbędnych danych - przedstawionych w postaci czytelnych wykresów, wskaźników i tabel.

Organizuj wszystkie potrzebne dane metodą drag&drop na nowych panelach Business Intelligence!

Raporty z każdego obszaru

Dzięki rozwiązaniu Business Intelligence, dostępnym w systemie enova365 możesz prognozować działania sprzedażowe, planować produkcję czy kontrolować strategiczne wskaźniki w oparciu o własne KPI (ang. Key Performance Indicator) - wszystko na jednym podglądzie!

Zbieraj dane nie tylko z systemu enova365 - narzędzia Business Intelligence pozwalają na analizę informacji, pochodzących z różnych źródeł.


Screen z obszaru Business Intelligence w systemie enova365
screen z modułu BI w Pulpitach w systemie ERP enova365

Poznaj BI w Pulpitach

BI w Pulpitach to funkcjonalność, która pozwala na wyświetlanie analiz i wskaźników w Pulpitach enova365. Użytkownicy Pulpitu:

  • Pulpitu Pracownika,
  • Pulpitu Kierownika,
  • Pulpitu Kontrahenta
  • Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego

będą mogli zobaczyć przydatne z ich punktu widzenia dane analityczne, które są już znane Klientom korzystającym z modułu BI.

Dostosuj do swojego biznesu

Sprawdź, jak raporty, pochodzące z Business Intelligence mogą pomóc w rozwoju Twojej firmy

Pobierz cennik

Wypełnij formularz a cennik licencji enova365 otrzymasz na swój adres e-mail
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu dostarczenia pełnej wersji cennika systemu enova365 oraz w celu kontaktu telefonicznego dotyczącego szczegółowych zasad współpracy związanych z tym cennikiem.* Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest [more] Soneta spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl ; podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia pełnej wersji cennika enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości dostarczenia pełnej wersji cennika enova365; Pani/Pana dane będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim – Stany Zjednoczone; dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji.
  • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.