system business intelligence enova365

Business Intelligence - poznaj zalety systemu do analiz i raportów od enova365. Sprawdź doświadczenia naszych Klientów

Odpowiednie uporządkowanie danych i przejrzyste raporty to podstawa do podejmowania decyzji biznesowych. Przeczytaj bezpłatny case book i poznaj historie Klientów enova365, którzy codziennie czerpią wiedzę z analityki w module Business Intelligence

Business Inteligence
System Business Intelligence w firmie

enova365 Business Intelligence porządkuje dane i przekształca je w wiedzę. Dzięki wizualizacji informacji, każdy użytkownik systemu ERP otrzymuje niezbędne dane tam, gdzie ich potrzebuje. 

Wskaźniki efektywności, wykresy, tabele i zestawienia danych oraz gotowe analizy pozwalają Klientom enova365 podejmować decyzje biznesowe, a stały dostęp do informacji przyspiesza ich pracę.

wydajnosc
Wdrożenia systemu Business Intelligence

Prezentujemy bezpłatną publikację: Analityka w zasięgu Twojej firmy. W naszym darmowym case booku opisaliśmy historie Klientów, którzy dzięki enova365 Business Inteligence rozwijają swoje przedsiębiorstwa z różnych branż i wykorzystują możliwości jakie dają im dedykowane zestawienia najważniejszych informacji w organizacji. To przykłady z życia, jak enova365 Business Intelligence zmienia jakość analizowanych raportów. Sprawdź ich doświadczenia i przekonaj się, jak wykorzystać analitykę w Twojej firmie!

Case book: "Analityka w zasięgu Twojej firmy"

Dowiedz się, jak wykorzystać dane biznesowe z bezpłatną publikacją od ekspertów Soneta sp. z o.o.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu wysłania case booka: "Analityka w zasięgu Twojej firmy". * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest [more] - Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; - z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; - podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania bezpłatnej prezentacji systemu enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; - przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości umówienia prezentacji; - Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach spoza europejskiego obszaru gospodarczego – Stany Zjednoczone. - dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji.
  • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.