16 czerwca 2023

Nowa wersja enova365 z numerem 2304.3.5

W dniu 16.06.2023 r. roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2304.3.5.

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępniono zmiany w przepisach obowiązujące na rok 2023 w obszarach Handel/Finanse i Księgowość oraz Kadry Płace związane z pracą zdalną.

Najważniejsze zmiany w wersji 2304.3.5:

W modułach Finanse Księgowość oraz Handel:

 • Przygotowaliśmy możliwość generowanie pliku JPK_GV dla Grup VAT, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r

W module Kadry Płace:

 • W Panelu użytkownika w Pulpicie pracownika zmieniliśmy widżet „Limity nieobecności” na „Limity”. Do sekcji dodaliśmy nowe informacje:Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
  Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
  Urlop opiekuńczy (niepłatny art 173.1 kp)  - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
  Praca zdalna okazjonalna – limit widoczny po ustawieniu w kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna parametru Model pracy na: Praca zdalna lub Praca hybrydowa
 • Dodaliśmy nowy wydruk „Limit pracy zdalnej okazjonalnej„.
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlenia informacji o pozostałym limicie pracy zdalnej okazjonalnej
 • Dodaliśmy dodatkowe typy limitu pracy zdalnej: kwartalny, półroczny
 • W Pulpitach HR dodaliśmy nową listę „Lokalizacje pracy zdalnej„, która dostępna jest w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika
 • Dodaliśmy nową listę „Praca zdalna – lokalizacje„. Lista zawiera zgłoszone miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracowników wraz okresem obowiązywania.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Zobacz inne z kategorii Nowe wersje systemu

26.01.2024

Nowa wersja enova365 z numerem 2401.1.2

W wersji udostępnione zostały zmiany związane ze zmianami w przepisach prawa na rok 2024 w modułach Handel, Kadry Płace oraz Księgowość. 

4.01.2024

Nowa wersja enova365 z numerem 2401.0.0

Jest to wersja, która dotyczy Klientów posiadających moduł Kadry Płace i działających jako zakłady pracy chronionej lub zatrudniający osoby niepełnosprawne.

29.11.2023

Nowa wersja enova365 z numerem 2310.2.3

W wersji publikujemy nowości rozwojowe oraz poprawki błędów. Szczególną uwagę zwracamy na nowe funkcjonalności w obszarze Produkcji zaawansowanej oraz Projektów i budżetowania.

3.11.2023

Nowa wersja enova365 z numerem 2310.1.1

W wersji publikujemy zmiany w modułach CRM, BI, DMS, Handel, Kadry i Płace, Workflow, Flota, Pulpicie Kontrahenta, Pulpicie Biura Rachunkowego, Projekty i Budżetowanie oraz Ewidencja Środków Pieniężnych.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365