20 października 2022

Nowa wersja enova365 z numerem 2210.2.2

W dniu 20.10.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2210.2.2.

Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Business Intelligence, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Procesy, Projekty i usługi, Produkcja oraz Systemowym. Udostępniliśmy również nowy moduł jakim są Nieruchomości.

 

Najważniejsze zmiany to:

 

Nowy moduł enova365 Nieruchomości

Moduł umożliwia zautomatyzowanie i ułatwienie części procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. To w efekcie wpływa na zwiększenie ergonomii pracy i dostarcza informacje analityczne, dotyczące grupy środków trwałych: gruntów, budynków i budowli. Najważniejsze funkcjonalności modułu to:

 • Moduł umożliwia rejestrację nieruchomości o różnym typie: lokalizacje, budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt (działka), konstrukcje, instalacje, kondygnacje.
 • System umożliwia rejestrację zdarzeń zaplanowanych oraz występujących incydentalnie, takich jak: badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia, konserwacje, kontrole czy awarie.
 • Moduł Nieruchomości umożliwia w ramach Instalacji ewidencjonowanie m.in. odczytów liczników mediów.
 • Moduł Nieruchomości umożliwia rejestrację umów najmu oraz przechowywania informacji o zmianach w zakresie przeznaczenia oraz powierzchni użytkowej.
 • Moduł daje możliwość rejestracji polis ubezpieczeniowych związanych z danym obiektem (np. budynek, budowla, instalacja) oraz możliwość rejestracji szkód związanych z daną polisą ubezpieczeniową.

 

W module Handel:

 • Udostępniliśmy funkcjonalności umożliwiające zarządzanie gospodarką odpadami (BDO) zgodnie z Ustawą o odpadach z 14.12.2012 (z wieloma późniejszymi zmianami) wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 w sprawie odpadów. Przygotowaliśmy m.in. możliwość rejestracji karty ewidencji odpadu (KEO) oraz karty przekazania odpadu (KPO). Przygotowany został słownik kodów BDO oraz integracja systemu enova365 z bazą BDO.
 • Udostępniliśmy nowe funkcjonalności obsługujące Krajowy System e-Faktur. Wprowadziliśmy m.in. opcjonalne umieszczanie numeru KSeF na wydruku faktury sprzedaży i zakupu, obsługę wielu kont KSeF przy wysyłaniu i pobieraniu faktur.

 

W module Produkcja:

 • Dodaliśmy nową czynność: „Sprawdź pokrycie” na liście dokumentów zleceń produkcyjnych, która weryfikuje stan pokrycia zapotrzebowania dla danego zlecenia.
 • Dodaliśmy nową listę w obszarze Produkcja o nazwie: „Rozliczenie zleceń”, za pomocą której można podejrzeć zestawienie kosztów oraz wystawionych dokumentów rozchodów (z uwzględnieniem ewentualnych korekt) do wybranego zlecenia produkcyjnego.

 

W module Business Intelligence:

 • Udostępniliśmy nowe możliwości analizy danych z obszaru kadrowo-płacowego. Umożliwiają m.in. analizę bilansu czasu pracy (ponad/poniżej normy), analizę kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników, analizę fluktuacji i przyczyn zwolnień oraz szczegółowe analizy nieobecności.

 

W module Praca Hybrydowa:

 • Dodaliśmy funkcjonalność ogólnosystemowego stopera, który może być uruchomiony z dowolnego miejsca w systemie. Stoper dostępny jest z poziomu każdej listy programu na systemowym pasku narzędziowym. Wprowadzona funkcja pozwala również śledzić czas pracy z zadaniem dzięki zegarowi wyświetlanemu na systemowym pasku narzędziowym. Po najechaniu na niego uzyskamy informację o nazwie zadania, z którym pracujemy, a po kliknięciu przejdziemy do formularza zadania. Funkcjonalność ta usprawni rejestrowanie czasów poświęconych na realizację zadań oraz poprawi ergonomię pracy.

 

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Zobacz inne z kategorii Nowe wersje systemu

28.06.2024

Nowa wersja enova365 z numerem 2406.0.0

W wersji udostępniliśmy nowości funkcjonalne w obszarach Systemowe, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry Płace i HR oraz Produkcja.

7.06.2024

Nowa wersja enova365 z numerem 2404.1.3

W wersji udostępnione zostały nowości związane ze zmianami w przepisach prawa dla obszaru Księgowość oraz nowości funkcjonalne w modułach Kadry Płace, Handel oraz Produkcja.  

22.04.2024

Nowa wersja enova365 z numerem 2404.0.0.

W wersji udostępnione zostały nowości funkcjonalne zwłaszcza w modułach Projekty i budżetowanie, Produkcja, Business Intelligence, Nieruchomości i Handel.

12.04.2024

Nowa wersja enova365 z numerem 2401.4.8

W wersji udostępnione zostały zmiany w modułąch Kadry Płace, Księgowość, Handel oraz CRM.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365