Aktualna wersja systemu

Wersja 2306.2.7 systemu enova365 z 25 września 2023 roku

W dniu 25.09.2023 r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2306.2.7.

Wersja zawiera nowości rozwojowe oraz poprawki błędów i kierowana jest przede wszystkim do klientów posiadających moduł KiP.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306.2.7:

W module Kadry i Płace:

 • Nieobecności Dodaliśmy dwa nowe rodzaje nieobecności związane z opieką: "Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)" oraz "Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)". Dodanie tych nieobecności pracownikowi pomniejszy wynagrodzenie, ale nie spowoduje wypłaty zasiłku. Nieobecności te są wykorzystywane w przypadku niedostarczenia przez pracownika druku ZUS Z-15.
  W związku z tym, umożliwiliśmy dodanie informacji o dostarczeniu przez pracownika dokumentu ZUS Z-15. Na formularzu nieobecności w czynnościach, dodaliśmy opcję "Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy".
  W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności, dla typu nieobecności "Usprawiedliwiona bezpłatna" dodaliśmy przyczynę "Urlop opiekuńczy bez zasiłku".
 • Deklaracja ZUS DRA Dostosowaliśmy algorytm naliczania deklaracji ZUS RSA w celu prawidłowego rozliczenia w deklaracji nowo dodanych definicji nieobecności. Nieobecności o nazwie "Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)" oraz "Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)" wykazywane będą w deklaracji ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 151.
 • Import z PUE Dodaliśmy możliwość określania, jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas automatycznego importu z PUE ZUS dla zwolnienia lekarskiego związanego z opieką.
 • KZP, ZFM Umożliwiliśmy zaznaczenie na kontrahencie, że będzie on dostępny w funkcjonalności KZP, ZFM. W tym celu na formularzu kontrahenta na zakładce "Kategorie i branże" w sekcji "Kategorie kontrahenta" dodaliśmy kategorię "Organizacja zarządzająca KZP, ZFM" wraz z opisem "Fundusz pożyczkowy".
  Na definicji funduszu pożyczkowego umożliwiliśmy wskazanie kontrahenta, który ma przypisaną kategorię "Organizacja zarządzająca KZP, ZFM". W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, ... na definicji funduszu pożyczkowego na zakładce "Rozliczenia i żyranci" w sekcji "Rozliczenia" dodaliśmy pole "Organizacja zarządzająca".
  Na formularzu pożyczki umożliwiliśmy wskazanie informacji o rachunku bankowym, na który będzie spłacana pożyczka. W tym celu na formularzu pożyczki w zakładce "Warunki spłaty" w sekcji "Warunki spłaty pożyczki" dodaliśmy pole "Indywidualny rachunek bankowy".
 • Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik "Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)", który od 01.10.2023 r. przyjmuje wartość: 104,0%.

W module Ewidencja Środków Pieniężnych:

 • Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek ustawowych, ustawowych za opóźnienie, maksymalnych i odsetek od zaległości podatkowych, obowiązujących od 07.09.2023 r.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Informacje dla Klientów

Pobierz instalator aktualnej wersji

Uzupełnij dane aby, na podany adres e-mail, otrzymać instalator najnowszej wersji oprogramowania enova365 wraz ze szczegółami aktualizacji.

 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Soneta sp. z o.o. w celu dostarczenia instalatora najnowszej wersji oprogramowania. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Poiltyce prywatności.

 • Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Soneta sp. z o.o. w celu wysyłania cyklicznego newslettera. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Poiltyce prywatności.

 • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, sprawdź bezpłatnie jak działa system ERP enova365