Pomoc Powypadkowa Marcin Salach 
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży usług i B2B. 

Partner wdrażający: DAMAL 

Marcin Salach, Pomoc Powypadkowa
Marcin Salach, Pomoc Powypadkowa

Wdrożenie oprogramowania enova365 i rozwiązania zaproponowanego przez naszego Partnera, firmę DAMAL Sp. z o.o., przebiegło sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Wspólnie z firmą
DAMAL sp. z o.o. szybko zidentyfikowaliśmy wewnętrzne potrzeby naszej firmy, co umożliwiło opracowanie planu rozwiązania naszych problemów i usprawnienia procesów. Konsultanci naszego Partnera przeprowadzili dla nas również szkolenia, które zostały nagrane, aby móc z nich korzystać w dowolnym momencie, zarówno w celu przypomnienia, jak i dla nowych pracowników

Charakterystyka firmy:

Firma Pomoc Powypadkowa Marcin Salach powstała w styczniu 2019 roku. Od samego początku nasza działalność koncentruje się na zapewnianiu wsparcia i pomocy w pozyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i lokalowych, które często są zaniżane przez firmy ubezpieczeniowe. Jesteśmy zespołem prawników, rzeczoznawców, lekarzy i byłych pracowników towarzystw ubezpieczeniowych. Działamy na podstawie wieloletniego doświadczenia w prawie ubezpieczeniowym. Rozumiemy frustracje związane z walką z dużymi firmami ubezpieczeniowymi, takie jak nadmiar przepisów, niejasne zapisy OWU i skomplikowany język.

Wyzwania postawione przed systemem:
Naszym głównym celem było zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu generowania umów oraz centralizacja gromadzenia danych w celu przeprowadzania analiz. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z firmą DAMAL Sp. z o.o., która jak się okazało jest specjalistą nie tylko we wdrożeniach systemów ERP, ale także zatrudnia Zespół doświadczonych w biznesie profesjonalistów. To właśnie spotkania z nimi doprowadziły do nawiązania współpracy i przygotowania dla nas rozwiązania, które miało na celu optymalizację, usprawnienie i przyspieszenie naszej pracy związanej z przygotowywaniem oraz obsługą umów i przetwarzanych przez nas danych. Początkowo byliśmy sceptyczni co do tego, czy powyższe moduły będą w stanie sprostać naszym oczekiwaniom. Jednak po przeprowadzeniu rozmów i prezentacji z przedstawicielami naszego partnera, nasze wątpliwości zostały rozwiane i przeszliśmy do określenia szczegółów i harmonogramu wdrożenia. Dodatkowo, zostaliśmy poinformowani o zagrożeniach związanych z pracą na rozproszonych "bazach" Excela i Worda oraz o konieczności regularnego tworzenia i przechowywania pewnych kopii zapasowych na naszych danych.

Dotychczasowa obsługa zamówień internetowych nie była zautomatyzowana, co angażowało zbyt wielu pracowników oraz wydłużało czas realizacji zamówień. Dużym wyzwaniem było opracowanie integracji z zewnętrznym systemem sprzedaży, jakim jest sklep internetowy oparty na platformie Shoper, wraz z obsługą wariantów produktów.


Opis wdrożenia

Przygotowane rozwiązanie pozwoliło nam osiągnąć następujące korzyści:

 • Pełną rejestrację wszystkich umów, wraz z dokładnymi informacjami na ich temat, podzielonych na różne rodzaje.
 • Możliwość tworzenia sześciu rodzajów umów bezpośrednio w systemie, korzystając z kilku rejestrów, które są istotne dla powiązania z umową.
 • Generowanie umów wraz z załącznikami, których liczba może być zmienna, oraz wysyłanie ich bezpośrednio do klienta z systemu.
 • Archiwizowanie podpisanych umów w systemie.
 • Wykorzystanie mechanizmów systemu Płacowego do naliczania list z umów oraz tworzenia zobowiązań z osobami fizycznymi lub podmiotami, w zależności od rodzaju umowy.
 • Możliwość obsługi zarówno osób fizycznych w umowach indywidualnych i wieloosobowych, jak również podmiotów prawnych.
 • Automatyzacje płatności dla klientów, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów, od których skupowane są zobowiązania.
 • Możliwość rozliczenia cyklicznego PCC4 oraz rocznego PIT11 dla osób fizycznych sprzedających swoje zobowiązania.
 • Import i rejestracja wyciągów bankowych, umożliwiające pełną analizę magazynu umów oraz kontrolę stanu ich rozliczeń.
 • Centralizacja wszystkich danych w jednym miejscu, umożliwiająca niezbędną kontrolę i monitorowanie działalności.
 • Proste i intuicyjne wyszukiwanie informacji dotyczących umów, rozliczeń z klientami i wierzycielami.
 • Możliwość jednoczesnej pracy na kilku stanowiskach, a dane są regularnie archiwizowane w bezpiecznych lokalizacjach.
 • Dostarczone raportowanie umożliwia kompleksową analizę danych dotyczących prowadzonej działalności w różnych przekrojach oraz szybkie podejmowanie decyzji biznesowych.

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

Moduły podstawowe

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365