POLTAX
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży biur rachunkowych 

Partner wdrażający: BLACKSOFT Michał Szewczyk zobacz wizytówkę

Magdalena Gąsiorowska, Dyrektor w POLTAX Sp. z o.o.
Magdalena Gąsiorowska, Dyrektor w POLTAX Sp. z o.o.

Procesy rozliczeniowe przebiegają teraz znacznie szybciej i precyzyjniej, co pozwala zaoszczędzić nam wiele czasu. Możliwość automatycznego monitorowania ilości do-kumentów oraz terminowości ich dostarczenia przez Klientów uszczelniło cały proces rozliczeń. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić jeszcze wyższą jakość usług oraz zachować pełną zgodność z obowiązującymi przepisami

Charakterystyka firmy:

Poltax Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, jest dynamicznie rozwijającym się biurem rachunkowym, które oferuje kompleksowe usługi w dziedzinie finansów i rachunkowości. Firma specjalizuje się w obsłudze firm o różnym statusie prawnym oraz zróżnicowanej działalności gospodarczej. Oferta Poltax Sp. z o.o. obejmuje szeroki zakres usług rachunkowych i kadrowo-płacowych, w tym prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, kompleksową księgowość oraz obsługę spraw kadrowych. Usługi obejmują także po-moc w procesie zakładania firmy, gwarantując kompleksowe wsparcie na każdym etapie działalności.


Wyzwania postawione przed systemem:

Przed wdrożeniem dodatku Automatycznego rozliczenia Klientów, faktury były wystawiane przez kopiowanie z dokumentów handlowych z poprzedniego miesiąca. Aby prawidłowo rozliczyć Klienta, księgowe w biurze Poltax musiały pamiętać m.in. o tym, ile osób zatrudnionych jest w danej firmie oraz uwzględnić inne elementy składające się na końcową wartość faktury, co wymagało znacznego nakładu czasu. Przy samym rozliczaniu księgowe sprawdzały także, ile dany Klient ma wprowadzonych dokumentów w bazie. Następnie faktura za usługi rachunkowe i kadrowo-płacowe była zaksięgowywana. Po przeliczaniu deklaracji, pracownicy zapisywali lokalnie wydruki księgo-we. Wydruki były następnie ręcznie dołączane w formie załączników do wiadomości mailowej, która, po wpisaniu kwoty do zapłaty, była wysyłana do Klienta.

Opis wdrożenia

Korzyści:

Dodatek zautomatyzowanego rozliczania przynosi szereg korzyści, zarówno dla same-go biura, jak i dla jego klientów:

  • Znaczna oszczędność czasu - automatyzacja procesów rozliczeniowych pozwa-la zaoszczędzić czas, który normalnie byłby poświęcony na ręczne wykonywanie tych zadań
  • Ograniczenie błędów ludzkich – dodatek eliminuje ryzyko popełnienia błędów, które mogą występować przy ręcznym wprowadzaniu danych. Dzięki temu, biu-ro rachunkowe może zapewnić większą dokładność i spójność w procesach rozliczeniowych
  • Zwiększenie efektywności pracy
  • Dostosowanie do różnych form opodatkowania - dodatek jest elastyczny i dostosowuje się do różnych form opodatkowania, co sprawia, że jest odpo-wiedni dla różnych klientów biura rachunkowego.

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

Moduły podstawowe

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365