Zapytania ofertowe

Na tej stronie prezentujemy ogłoszenia zapytań oraz rozstrzygnięć ofertowych prowadzonych przez firmę Soneta

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego z dn. 15.12.2015 r.

Kraków, 23.12.2015 r.

W związku z planowanym przez firmę Soneta Sp. z o.o. aplikowaniem o pozyskanie dofinansowania w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015), rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2015 r. w celu wyłonienia Podwykonawcy  w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Spośród ofert, które wpłynęły postanowiono przyjąć ofertę, która najbardziej spełnia kryteria wyszczególnione w zapytaniu ofertowym i zlecić podwykonawstwo PM sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Gustawa Ehrenberga 15 31-309 Kraków, biuro pod adresem ul. Smoleńsk 29 31-112 Kraków.

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego z dn. 14.12.2015 r.

Kraków, 22.12.2015 r.

W związku z planowanym przez firmę Soneta Sp. z o.o. aplikowaniem o pozyskanie dofinansowania  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015), rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2015 r.  w celu wyłonienia Podwykonawcy w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych.

Spośród ofert, które wpłynęły postanowiono przyjąć ofertę, która najbardziej spełnia kryteria wyszczególnione w zapytaniu ofertowym i zlecić podwykonawstwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej z siedzibą pod adresem al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków.

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego z dn. 25.11.2015

Kraków, 9.12.2015 r.

W związku z planowanym przez firmę Soneta Sp. z o.o. aplikowaniem o pozyskanie dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2. Bony na Innowacje dla MSP POIR rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2015 r. w celu wyłonienia Podwykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na udoskonaleniu dotychczasowego oprogramowania enova365 produkowanego przez firmę Soneta poprzez opracowanie listy wytycznych umożliwiających wprowadzenie zmian w zakresie architektury informacji.

Spośród ofert, które wpłynęły postanowiono przyjąć ofertę, która najbardziej spełnia kryteria wyszczególnione w zapytaniu ofertowym i zlecić podwykonawstwo Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie Wydział Zarządzania, mieszczącym się przy ulicy Rakowickiej 27.