PDFFiller

Rozwiązanie umożliwia automatyczne wypełnianie aktywnych formularzy dokumentów PDF. Użytkownik w prosty sposób wybiera typ druku, który chce wypełnić. Funkcjonalność wypełnia PDF danymi z enova365 i zapisuje wypełniony PDF w folderze użytkownika. Dokumenty generowane są dla jednego bądź wielu zaznaczonych pracowników, dokumentów handlowych itp. To uniwersalne narzędzie pozwala uzupełnić dowolny aktywny formularz PDF.

W przykładzie poniżej zdefiniowano druki związane z ubezpieczeniem pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.

  • A1 – zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej,
  • E 101 – formularz dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
  • Wniosek pracownika – informacja niezbędna w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE)

W celu uzyskania szczegółowych informacji o rozwiązaniu zapraszamy na: www.erpline.pl/pdffiller

Autor rozwiązania:

Erpline Bartosz Partyka

Autor rozwiązania

Erpline Bartosz Partyka

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze