MultiInfo

Współpraca systemu enova365 z usługą MultiInfo została opracowana przez firmę Initius. Na potrzeby agencji pracy tymczasowej wykonane zostało rozszerzenie systemu enova365 pozwalające na utrzymanie ciągłego kontaktu z pracownikami. Operator może wysłać SMS o dowolnej treści do grupy pracowników. Odpowiedź pracownika jest automatycznie rejestrowana w systemie enova365 na liście nieprzeczytanych wiadomości i może być przeglądana z poziomu kartoteki pracownika jako pełna historia korespondencji. Takie wykorzystanie usługi MultiInfo to tylko jedna z wielu możliwości. Nietrudno wyobrazić sobie inne zastosowania usługi w zestawieniu z możliwościami systemu enova365, np.:

 • powiadamianie o przyjęciu zamówienia i postępach w jego realizacji,
 • informowanie o wystawieniu faktury cyklicznej,
 • potwierdzanie zamówień złożonych drogą e-mailową,
 • zgłoszenie planowanej nieobecności pracownika z automatyczną rejestracją w module kadrowym z możliwością wysłania informacji zwrotnej o jej przyjęciu bądź odrzuceniu,
 • automatyczne informowanie o cenach produktów, z możliwością wysłania zapytania o konkretny produkt (współpraca z przedstawicielami handlowymi, akwizytorami, klientami),
 • informowanie o realizacji procesu naprawy serwisowej, automatyczne lub zwrotne na podstawie zapytania od klienta,
 • informowanie o zaległych płatnościach,
 • przydzielanie zadań operatorom systemu enova365,
 • przeprowadzanie ankiet (w ramach kampanii CRM),
 • dodatkowa autoryzacja przy edycji, kasowaniu wybranych danych wprowadzonych do systemu enova365,
 • i inne, zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika systemu.
Autor rozwiązania

INITIUS Sp. z o.o.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze