4 lipca 2023

Nowa wersja enova365 z numerem 2306.0.0

Nowa wersja enova365 z numerem 2306.0.0
W dniu 04.07.2023 r. roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2306.0.0

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępniliśmy nowości funkcjonalne w obszarach enova365 Księgowość, Kadry Płace, Handel i magazyn, Workflow, CRM i Sprzedaż oraz Business Intelligence.

W wersji 2306.0.0 udostępniliśmy również dwie duże nowości:

Moduł Flota – umożliwia ewidencjonowanie informacji na temat posiadanych pojazdów oraz pełną opiekę nad powierzoną flotą. W połączeniu z modułem Księgowość (Ewidencja pojazdów) pozwala na szybkie rozliczenie przejazdów oraz wykonanych tras. Dzięki integracji z Handlem umożliwia wystawienia dokumentów i rozliczania ich. Funkcjonalności modułu obejmują: ewidencjonowanie pojazdów, ich rezerwację, ewidencjonowanie zdarzeń związanych z użytkowaniem samochodu, rejestrowanie ubezpieczeń, szkód oraz mandatów. Pełna dokumentacja dla modułu dostępna jest w Bazie Wiedzy enova365 pod adresem: https://dok.enova365.pl/Topic/38419

Integracja z Platformą Baselinker – W ramach integracji można wysyłać towary i stany magazynowe, pobierać zamówienia i numery listów przewozowych oraz przesyłać faktury.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306.0.0:

W module Księgowość:

 • Plan Kont
  Udostępniliśmy w systemie nową funkcjonalność tworzenia słowników kontrolnych dla konta księgowego. Korzystając z nowej funkcjonalności użytkownicy zapewniają sobie pełną kontrolę nad budową poszczególnych kont analitycznych. Dzięki funkcjonalności słowników kontrolnych na etapie definiowania planu kont możliwe jest szybkie i podręczne założenie słownika oraz jego elementów, które następnie będą wykorzystywane do przygotowania konta księgowego.
 • Plan Kont
  Dla kont księgowych dodaliśmy pola z informacjami o koncie syntetycznym.
 • Praca na wielu bazach
  Na formularzu bazy danych znajdującego się na liście „Analizy baz danych” dodaliśmy informację o wyliczonych zaliczkach właściciela na podatek ryczałtowy. Analogiczną zmianę dokonaliśmy także na bocznym oknie podglądu bazy oraz wprowadziliśmy możliwość wyciągnięcia na listę dodatkowego pola z informacją o wysokości obliczonej zaliczki na ryczałt z organizatora listy.
 • Dokumenty RMK
  Umożliwiliśmy zbiorcze przygotowanie dokumentów RMK według centrów i grup kosztów, a w konfiguracji wielofirmowej dodatkowo dla wielu firm.
 • Ewidencja pojazdów
  Rozszerzyliśmy działanie naliczania kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu o dokumenty typu Magazyn (rozchód wewnętrzny i zewnętrzny).
 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
  Udostępniliśmy mechanizmy pozwalające na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przez operatora Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego.

W module Kadry Płace:

 • Deklaracje ZUS
  Umożliwiliśmy podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń.
 • Umowa cywilnoprawna
  W celu łatwiejszego zarządzania czasem pracy i naliczania prawidłowych rozliczeń za godziny przepracowane, na formularzu umowy cywilnoprawnej w zakładce „Ogólne” w sekcji „Umowa” dodaliśmy parametr: „Kalendarz indywidualny”.
 • Deklaracja PFRON
  Obsłużyliśmy wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką.

W module Business Intelligence:
Merytoryczne – obszar handel Wprowadziliśmy nowe raporty w obszarze handlowym, których podstawowym celem było zastąpienie szeregu pojedynczych wskaźników.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Zobacz inne z kategorii Nowe wersje systemu

26.01.2024

Nowa wersja enova365 z numerem 2401.1.2

W wersji udostępnione zostały zmiany związane ze zmianami w przepisach prawa na rok 2024 w modułach Handel, Kadry Płace oraz Księgowość. 

4.01.2024

Nowa wersja enova365 z numerem 2401.0.0

Jest to wersja, która dotyczy Klientów posiadających moduł Kadry Płace i działających jako zakłady pracy chronionej lub zatrudniający osoby niepełnosprawne.

29.11.2023

Nowa wersja enova365 z numerem 2310.2.3

W wersji publikujemy nowości rozwojowe oraz poprawki błędów. Szczególną uwagę zwracamy na nowe funkcjonalności w obszarze Produkcji zaawansowanej oraz Projektów i budżetowania.

3.11.2023

Nowa wersja enova365 z numerem 2310.1.1

W wersji publikujemy zmiany w modułach CRM, BI, DMS, Handel, Kadry i Płace, Workflow, Flota, Pulpicie Kontrahenta, Pulpicie Biura Rachunkowego, Projekty i Budżetowanie oraz Ewidencja Środków Pieniężnych.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365