29 grudnia 2022

Nowa wersja enova365 z numerem 2212.1.1

W dniu 29.12.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2212.1.1.

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępniono kolejną transzę funkcjonalności obsługujących zmiany w przepisach, jakie zaczną obowiązywać od roku 2023. Zmiany dokonane zostały w modułach Kadry Płace, Księgowość oraz Handel.

Najważniejsze zmiany w wersji 2212.1.1:

W module Kadry Płace:

  • Od 01.01.2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz wniosków i oświadczeń składanych płatnikom przez podatników. W związku z tym wprowadziliśmy następujące zmiany w programie: możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych, możliwość naliczenia zaniechania podatku dla przychodów z etatu, rozdzielenie naliczania zwolnienia z podatku dla etatu i umowy.
  • Umożliwiliśmy wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu.
  • W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., które dają możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych dostosowaliśmy algorytm wypłaty zleceniobiorcy do odliczenia kwoty wolnej oraz dostosowaliśmy formularz wypłaty umowy i formularz elementu wypłaty umowy.
  • Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(12), eDeklaracji IFT-1(16) oraz eDeklaracji IFT-1R(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
  • Dodaliśmy nowy wydruk „Oświadczenie – PIT-2”, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2 w wersji 9, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023r.
  • Dostosowaliśmy wydruk PIT-11 „Zestawienie” do nowych informacji o ulgach podatkowych, aby ułatwić sprawdzanie deklaracji PIT-11 w wersji 29
  • Dostosowaliśmy wydruk „Karta przychodów pracownika” do nowych ulg podatkowych, aby ułatwić zrobienie zestawienia do sprawdzenia z deklaracją PIT-11(29).
  • W Pulpicie Pracownika Dodaliśmy nowy „e-wniosek PIT-2” w kategorii „Kadrowe”.

 

Dla modułów Księgowość oraz Handel przygotowaliśmy funkcjonalności obsługujące przepisy związane z Grupą VAT, w zakresie rejestrowania dokumentów oraz tworzenia powiązań pomiędzy kontrahentami w obrębie grup VAT:

 

  • Dodaliśmy obsługę w jednej bazie wielu zestawów proporcji stosowanych przy rozliczeniach VAT. Rozwiązanie może być wykorzystywane: w grupach VAT – do wprowadzania proporcji grupowych oraz proporcji członków grupy, w szczególnych przypadkach rozliczeń VAT, gdy w ramach jednej firmy wykorzystywanych jest wiele współczynników do różnych rodzajów działalności.
  • Rozszerzyliśmy filtrowanie na listach „Rejestr elementów VAT” oraz „Ewidencja elementów VAT”. Rozszerzenie obejmuje nowe warianty dla filtra „Działalność gospodarcza” oraz „Odliczenia” umożliwiające filtrowanie przy zastosowaniu współczynnika oraz prewspółczynnika VAT.

 

Powyższe funkcjonalności dostępne są dla Klientów posiadających licencję na moduł Księgowość lub Handel.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Zobacz inne z kategorii Nowe wersje systemu

25.09.2023

Nowa wersja enova365 z numerem 2306.2.7

W wersji publikujemy zmiany w modułach Kadry i Płace oraz Ewidencja Środków Pieniężnych.

18.08.2023

Nowa wersja enova365 z numerem 2306.1.5

W  wersji publikujemy funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach. Wersja jest skierowana przede wszystkim do klientów posiadających moduł Kadry Płace oraz Handel. Ponadto wprowadzone zostały modyfikacje w module Flota.

31.07.2023

Nowa wersja enova365 z numerem 2306.0.2

W wersji udostępniliśmy nowości funkcjonalne w obszarach enova365 Business Intelligence, Handel, Flota oraz Kadry Płace.

4.07.2023

Nowa wersja enova365 z numerem 2306.0.0

W wersji udostępniliśmy nowości funkcjonalne w obszarach enova365 Księgowość, Kadry Płace, Handel i magazyn, Workflow, CRM i Sprzedaż oraz Business Intelligence.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365