Obszary

enova365 przeznaczona jest do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Wspiera każdy obszar działania przedsiębiorstwa

Handel

Kompletne i nowoczesne narzędzie to obsługi procesów biznesowych w firmach o różnych profilach


enova365 Handel to narzędzie prowadzenia zakupów i sprzedaży, obsługi zamówień, magazynów itp.

Wygodna wyszukiwarka towarów wg dowolnych kryteriów

Formularz kartoteki towarowej zawiera szereg informacji pogrupowanych wg kategorii

Jedną z podstawowych funkcjonalności programu jest wystawianie faktur

Program umożliwia wydrukowanie wszelkich niezbędnych dokumentów

Handel

Zapewnia obsługę firmy o różnych profilach w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.

Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.

Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

W standardzie dostępne są również podstawowe raporty.

Pulpit Kontrahenta

To platforma internetowa B2B dedykowana dla stron transakcji handlowych. Odbiorcy mogą składać zapytania ofertowe i zamówienia, natomiast dostawcy przedstawiać swoje oferty.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY>

Od zamówienia do sprzedaży

Każde przedsiębiorstwo w swoim modelu pracy obsługuje wiele typów zdarzeń gospodarczych, podejmując różnorodne działania. Oprogramowanie, którego używa, musi sprostać obsłudze tych sytuacji (ofertowanie, zamówienia, kontrola zapasów, zakupy, sprzedaż, przepływ informacji, windykacje, kontrola środków finansowych, analiza wyników, itd.). Moduł Handel systemu enova365 z racji dużych możliwości konfiguracyjnych wesprze Państwa w obsłudze tych i innych procesów. Zapraszamy do zapoznania się z częścią funkcjonalności w kilku odsłonach:

 • zapytanie, oferta, zamówienie
 • modele zamówień
 • zapasy a zamówienia dostaw
 • zakup
 • kompletacja, produkcja
 • sprzedaż
 • analizy, rozwiązania systemowe

Spotykamy kilka modeli w zakresie obsługi zamówień w zależności od profilu naszej działalności (handel stałym asortymentem, realizacja zamówień także spoza stałego asortymentu, produkcja lub kompletacja). W zależności od modelu początkowe działania w systemie będą się nieco różnić. Przykłady:

Sprzedaż w określonej lokalizacji bez przyjmowania zamówień: Działania sprowadzają się do rejestracji wydania magazynowego WZ lub faktury sprzedaży FV.
Handel stałym asortymentem z wykorzystaniem zamówień: Jeżeli mamy do czynienia ze stałym odbiorcą lub nasza oferta cenowa jest stała, operator rejestruje zamówienie i realizacja zależna jest tylko od posiadanych zasobów. Zamówienia mogą być rejestrowane automatycznie np. poprzez sklep internetowy.
Sprzedaż towarów komplementarnych do stałej oferty: Przychodzące zgłoszenie rejestrujemy jako zapytanie ofertowe. Dalsze działania wymagają znalezienia dostawcy, określenia ceny zakupu, złożenia oferty do odbiorcy. Po potwierdzeniu oferty dalszym działaniem jest rejestracja zamówienia od odbiorcy.
Sprzedaż wyrobów własnych: Jeśli nasz model działania obejmuje produkcję, to po przyjściu zapytania od klienta, analizie możliwości produkcyjnych i pozytywnej decyzji, przedstawiamy ofertę klientowi. Dalsza ścieżka jak wyżej.

Zamówienia odbiorcy mogą działać wg zdefiniowanych schematów i mieć określony wpływ na dostępność towaru w magazynie.

Wariant podstawowy:
Zamówienie rejestruje potrzeby klienta. Możliwe jest zapisanie dowolnych towarów w dowolnych ilościach, bez względu na zapasy. Nie pomniejsza stanu magazynowego i nie rezerwuje towaru.
Zamówienia ilościowe, rezerwujące: Zamówienia rejestrują zapotrzebowanie od klienta w pełnym zakresie, nie jest weryfikowany stan magazynowy w chwili wystawiania dokumentu. Po zatwierdzeniu blokują sprzedaż ilościowo dla innych klientów. Takie zamówienia mogą mieć ustawione priorytety, jak również mogą rezerwować towar w zadanym czasie. Istnieje możliwość zniesienia i przywrócenia rezerwacji.
Zamówienia ilościowo-jakościowe: Zamówienia działają w trybie podstawowym, ale mają możliwość rezerwacji ściśle określonej partii towaru np. o określonych właściwościach. Możliwe jest też zarezerwowanie towaru z planowanej dostawy lub wygenerowanie zamówienia do dostawcy o zadanych dla towaru cechach.
Zamówienia z dostępnych zasobów: Zamówienia pobierają towar z magazynu, z możliwością pominięcia metody FIFO i wskazania zapasu magazynowego o określonych właściwościach. Możliwy jest pobór towaru tylko do wysokości stanu lub jego przekroczenie w zależności od konfiguracji.

Po rejestracji zamówienia odbiorcy jego możliwości realizacyjne zależą od posiadanych zasobów. Prosta weryfikacja następuje bezpośrednio z listy zamówień poprzez funkcję sprawdzenia pokrycia (dla dokumentu, a także jego pozycji). Alternatywną metodą weryfikacji pokrycia jest użycie generatora zamówień do dostawców. Jeśli występują niedobory, tworzymy zamówienia do dostawcy:

Zamówienie może być wystawione z ręki:
Operator na dokumencie określa dostawcę, towar i ilości. Zatwierdza dokument, co otwiera ścieżkę do późniejszego przyjęcia towaru lub zakupu w relacji do dokumentu zamówienia.
Przekształcenie zamówień odbiorców do zamówień dostawców: Ta forma wymaga konfiguracji relacji, jednak po tej operacji można zaznaczone zamówienia odbiorców przekształcać w zamówienia do dostawców.
Generator zamówień do dostawców: Kolejną formą tworzenia zamówień jest wykorzystanie generatora zamówień. Jest on dostępny z listy zamówień i listy towarów. Mogą być uwzględnione takie czynniki, jak bieżący stan, stany minimalne, zamówienia, zamienniki, procent obrotu w zadanym okresie. Zaletą tego rozwiązania jest szybkość i automatyka tworzenia jednocześnie wielu zamówień dla różnych dostawców.

Zamówienie (jak i inne dokumenty) może być przekazane dostawcy w formie elektronicznej (EDI, XML, PDF, CSV).

Dostawy można rejestrować rozpoczynając dokumentem magazynowym albo fakturą zakupu. W dostawach unijnych predefiniowano model od faktury do dokumentu magazynowego (w standardzie wersja elektroniczna Intrastat). W transakcjach inicjowanych fakturą, zaproponowano faktury zaliczkowe, które charakteryzują się dużą elastycznością (możliwość zmiany towaru, ilości, ceny na dokumencie końcowym). Z przyjęciami wiąże się rejestracja właściwości zasobu magazynowego. Każda przyjmowana partia może być w jakiś specyficzny sposób opisana, np. rozmiarem, numerem partii, datą przydatności, rodzajem pokrycia itd. Właściwości rejestrujemy na dwa sposoby:

Standardowy – mechanizm numeru partii: Każda pozycja przyjęcia może być opisana numerem partii, który jest dziedziczony przez tworzony zasób magazynowy. W ten sposób można przy wydaniach/sprzedaży sięgnąć do zasobów o określonym numerze partii.
Niestandardowy – mechanizm cech: Jeśli jeden numer partii nie oddaje wszystkich właściwości towaru, należy użyć mechanizmu cech. Są to definiowalne, dodatkowe pola przypisywane różnym obiektom (dokumentom, pozycjom dokumentów, towarom, kontrahentom itd.). Format tych pól jest różnorodny (liczba, warunek, czas, okres, waluta, termin, tekst), a ich liczba nieograniczona.

Przynajmniej część towarów może być wytwarzana przez nas. W związku z tym, aby uzyskać stan umożliwiający sprzedaż, należy przeprowadzić proces kompletacji (możliwy jest też proces dekompletacji) lub produkcji. Obsługa procesu:

Kompletacja (element modułu Handel): Mając na składzie surowce, możemy przeprowadzić proces kompletacji, który natychmiastowo przyjmie do magazynu produkty (wg uprzednio zdefiniowanej receptury) oraz ściągnie ze stanu składniki. W standardzie wartość składników równa jest wartości produktów (opcjonalnie przyjęcie wg ceny ewidencyjnej). Możliwe jest określenie magazynów przyjmowania produktów i pobierania składników, a także modyfikacja składników w trakcie tworzenia dokumentu kompletacji.
Produkcja (moduł Produkcja): Produkcja daje szersze możliwości od kompletacji. Dokumenty przyjęć produktów i wydań składników nie muszą powstawać w tym samym czasie. Zamówienie jest realizowane za pomocą zlecenia produkcyjnego, z którego możemy generować dokumenty przyjęć i wydań (także częściowo). Przyjęcia produktów rejestrowane są opcjonalnie wg ceny ewidencyjnej, ostatniej przyjęcia lub ceny wynikającej z wartości surowców. Dokument zlecenia produkcyjnego posługuje się technologią, która definiuje składniki i produkty, a także operacje wykonywane w ramach technologii.

W standardzie obsługiwana jest sprzedaż krajowa, eksportowa, WDT, a także w zależności od sposobu naliczania VAT sprzedaż od netto oraz brutto fiskalizowana drukarkami. Operator może rozpocząć transakcję od dokumentu handlowego lub magazynowego. Ponieważ wcześniej była mowa o zamówieniach odbiorców, to należy nadmienić, że kontynuacją  zamówienia jest wystawienie w relacji do niego faktury sprzedaży lub wydania magazynowego. W sprzedaży krajowej w walucie obcej możliwe jest zarejestrowanie płatności za wartość netto w walucie, a za VAT w PLN. Zaproponowana konfiguracja oferuje następującą kolejność czynności:

Wariant I: rozpoczynamy od faktury sprzedaży, która generuje wydanie magazynowe.
Wariant II: rejestrujemy wydanie magazynowe (lub kilka) i potem wystawiamy fakturę. Przy niezgodnościach towarowych można uprzednio wystawić korekty wydań, a potem poprawną fakturę. To propozycja dla transakcji krajowych i eksportowych.

W obu wariantach możliwy jest wybór zasobów o określonych właściwościach. Obiegi są uzupełnione dodatkowymi dokumentami: fakturą zaliczkową (z możliwością edycji  na dokumencie końcowym ilości i ceny, a nawet zmiany towaru) i dokumentem proforma.

Moduł enova365 Handel oferuje raporty i zestawienia, pozwalające pozyskać informacje dotyczące zakupów, sprzedaży, marż, kosztów, stanów magazynowych, obrotów itd. Część raportów przygotowana jest w taki sposób, by można było dokonać analiz w oparciu o cechy, czyli pola dodefiniowane w trakcie wdrożenia, np. raporty sprzedaży z podziałem na grupy towarowe, grupy kontrahentów itd. Ponadto enova365 posiada ciekawe rozwiązania systemowe:

 • import danych z arkuszy kalkulacyjnych, MS Excel (możliwa jest też tą metodą aktualizacja danych np. cen sprzedaży),
 • eksport danych do arkuszy MS Excel,
 • tworzenie nowych list danych (np. nowa lista faktur z grupowaniem wg opiekunów),
 • zmiany w układzie kolumn na listach (dodatkowe kolumny, zmiana szerokości i kolejności, ukrywanie, sumowanie),
 • mechanizm cech (mechanizm definiowania nowych pól w systemie),
 • dokumenty elektroniczne (formaty EDI, PDF, XML, CSV),
 • definiowana kolorystyka w oparciu o zadane warunki (np. inny kolor wiersza z towarem na liście stanów, gdy stan poniżej minimum),
 • definiowanie filtrów i liczne metody wyszukiwania danych,
 • definiowanie praw dostępu (np. do dokumentów, do magazynów),
 • modyfikacja wydruków i podpinanie własnych.

Zobacz jak enova365 wspiera procesy handlowe w Twojej firmie!


Napisz

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej! Napisz na kontakt(at)enova.pl lub zadzwoń: 12 349 28 00

Umów się

na bezpłatną prezentację systemu! Poznaj naszego Autoryzowanego Partnera enova365!

Zobacz

DEMO enova365 w interfejsie okienkowym lub przeglądarkowym na platformie Microsoft Azure.

 

 

www.enova.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej >