BAJT EDI

Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) to transfer dokumentów pomiędzy kontrahentami z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów oraz serwerów przechowujących dokumenty.

EDI powstało, aby wyeliminować wielokrotne wprowadzanie tych samych danych oraz przyspieszyć i zwiększyć dokładność przepływu informacji dzięki połączeniu różnych systemów komputerowych, które funkcjonują w firmach. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu.

Standardy EDI określają ściśle format przesyłanych dokumentów, jednak ich wewnętrzna specyfikacja może się już różnić w zależności od kontrahentów.

Moduł Bajt EDI dla enova365 pozwala na wysyłanie dokumentów sprzedaży i ich korekt z enova365 do serwera EDI oraz pozwala pobierać zamówienia od odbiorców, które są automatycznie wprowadzane do systemu enova365 według określonej w konfiguracji definicji dokumentu (domyślnie ZO). W trakcie pobierania danych następuje łączenie identyfikacji kontrahentów poprzez numer ILN, a towarów poprzez kod EAN. System wszystkie rozpoznane kartoteki łączy automatycznie, natomiast w przypadku niemożliwości automatycznej identyfikacji prosi operatora o ręczne wskazanie rekordu.

Przeznaczenie

System przeznaczony jest do zautomatyzowania współpracy systemu ERP enova365 z elektroniczną wymianą dokumentów za pośrednictwem dostawcy usług EDI Infinite.

Obsługiwane serwery EDI:

 • Comarch,
 • Infinite.

Wybrane korzyści użycia EDI w firmie:

 • przyspieszenie procesu wprowadzania zamówień do systemu enova365,
 • wyeliminowanie konieczności logowania się do serwisu www,
 • błyskawiczna wymiana informacji,
 • brak pomyłek przy wprowadzaniu papierowych wersji do komputera,
 • oszczędność papieru i tonerów,
 • oszczędność czasu przy generowaniu elektronicznych dokumentów (potwierdzenia, WZ, FV).

Jak to działa?

 • odbiorca przesyła elektronicznie zamówienie do INFINITE,
 • zamówienie przetworzone przez INFINITE trafia do systemu www, jak i na serwis np. FTP i tu czeka na odebranie przez system enova365,
 • system enova365 odbiera zamówienie. Odbywa się to po naciśnięciu przez operatora przycisku o nazwie EDI2enova,
 • po przetworzeniu dokumentu wg odpowiednich relacji możemy w kolejnym zadaniu wygenerować i automatycznie przesłać: potwierdzenie zamówienia, WZ-etkę lub fakturę,
 • wysyłka dokumentów odbywa się automatycznie, przy pomocy odpowiednio skonfigurowanego dodatkowego oprogramowania dostarczanego przez operatora serwera EDI.

Autor rozwiązania:

X DEFT Krzysztof Pacek

Autor rozwiązania

X DEFT Sp. z o.o. Sp. k.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze