Rachunek bankowy w enova365

W ramach oprogramowania enova365 Webservice możliwa jest integracja systemu enova365 z systemem bankowości elektronicznej Raiffeisen. Dzięki temu, bez logowania się do systemu bankowego, można kontrolować i wykonywać czynności na operacjach bankowych.

Obsługa rachunku bankowego dostępna bezpośrednio z enova365

Nawet bez logowania się przez stronę banku, Użytkownik systemu enova365 ma możliwość bezpośredniego i stałego weryfikowania aktualnych danych na swoich rachunkach z poziomu systemu. 

Dla kogo?

Z wsparcia systemu bankowości elektronicznej enova365 Webservice skorzystać może każda firma, a szczególnie osoby zajmujące się przelewami i rozliczeniami, gdyż system zapewnia asystę na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi. Dane do systemu bankowego eksportowane są z listy przelewów, natomiast import wszystkich operacji bankowych powstałych na rachunku następuje do raportu w Ewidencji Środków Pieniężnych.

Funkcjonalności:

 • Moduł umożliwia automatyczne importowanie i eksportowanie do systemu bankowego operacji, jak również pozwala na sprawdzenie salda dostępnego oraz salda zaksięgowanego dla wybranego rachunku bankowego w obrębie zdefiniowanego Serwisu bankowego.
 • Webservice daje możliwość zaimportować historię operacji za wybrany okres, oraz pozwala zaimportować wyciągi bankowe dla wybranego rachunku bankowego.

Jakie czynności związane z importem operacji możesz wykonać dzięki mechanizmom Webservice?

 • Sprawdź saldo - pozwala na sprawdzenie Salda dostępnego oraz Salda zaksięgowanego dla wybranego rachunku bankowego w obrębie zdefiniowanego Serwisu bankowego 
 • Historia - pozwala zaimportować historię operacji za wybrany okres dla konkretnego rachunku bankowego 
 • Wyciąg - pozwala zaimportować wyciągi bankowe dla wybranego rachunku bankowego 
 • Czynność Eksport on-line pozwala na wyeksportowanie zatwierdzonych przelewów wybranym sposobem:
  Przelewy w paczkach wg dat
  Każdy przelew pojedynczo

Benefity:

 • Automatyzacja wymiany danych między enova365 a bankiem Raiffeisen redukuje czas pracy
 • Wgląd do pełnych i aktualnych informacji o stanie konta na bieżąco, bez logowania się na stronę banku Raiffeisen.
 • Import wyciągów bankowych dostępny w każdej chwili.
 • enova365 Webservice pomaga wykluczyć pomyłki i błędy wynikające z ręcznego wprowadzania wyciągów oraz niedokładnego importowania do systemu.
 • Zgodny format danych.
 • Bezpieczeństwo komunikacji.
 • Intuicyjna obsługa systemu.

Przetestuj bezpłatnie DEMO enova365

Sprawdź możliwości programu enova365 z 7 dniową darmową wersją demonstracyjną. Wypełnij formularz, a dane dostępu do systemu zostaną wysłane bezpośrednio na Twój adres e-mail
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 oraz w celach marketingowych. * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest [more] - Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; - z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; - podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; - przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zamówienia wersji demonstracyjnej systemu enova365; - Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach spoza europejskiego obszaru gospodarczego – Stany Zjednoczone. - dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej; - Pana/Pani dane będą przetwarzane również w celach marketingowych;