Praca Zdalna z enova365

Praca Zdalna

pracuj bezpiecznie i zwiększ efektywność

Nie musisz mieć systemu ERP, żeby kontrolować wszystkie zadania w jednym programie

  • Organizowanie - enova365 Praca Zdalna to kompleksowe wsparcie pracy rozproszonej. Dzięki przejrzystej prezentacji oddelegowanych zadań i statusu prac z łatwością przydzielasz taski i monitorujesz ich przebieg.
  • Monitorowanie - bieżąca informacja i dostęp do danych z każdego miejsca i urządzenia pozwala na jeszcze efektywniejsze koordynowanie zadań wieloetapowych. Sprawdzaj realizację na każdym etapie zadania.
  • Planowanie - dzięki mechanizmowi pozwalającemu na ewidencjonowanie czasu pracy, wiesz dokładnie, które zadania wymagają najwięcej czasu. Dzięki tej wiedzy z łatwością oszacujesz czas realizacji każdego projektu! 
  • Raportowanie i analiza - Nasza aplikacja do pracy zdalnej to również zaawansowane raporty, aktualizowane w czasie rzeczywistym. Sprawdź konkretne dane i czerp wiedzę z gotowych analiz.

System do pracy zdalnej

Komu w pracy pomoże enova365 Praca Zdalna?

  • kadra kierownicza 
rozwiązania umożliwiające stały monitoring zadań zleconych podwładnym, delegowanie nowych zadań oraz ich rozliczanie

  • pracownicy administracji i działów kadrowych 
zdalne ewidencjonowanie, monitorowanie oraz rozliczanie czasu pracy

  • wszyscy pracownicy 

bieżące planowanie oraz kontrolowanie czasu, zakresu oraz ilości wykonywanych zadań oraz szybkie raportowanie do przełożonego

Umów prezentację

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu zorganizowania bezpłatnej prezentacji systemu enova365.. * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest [more] - Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; - z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; - podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania bezpłatnej prezentacji systemu enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; - przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości umówienia prezentacji; - Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach spoza europejskiego obszaru gospodarczego – Stany Zjednoczone. - dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji;
  • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.