E-fakturowanie - jak zacząć?

Elektroniczne fakturowanie dla instytucji publicznych

Rozporządzenie 2014/55/UE oraz polska ustawa o elektronicznym fakturowaniu z 9 listopada 2018 roku, nakłada na wszystkie instytucje publiczne stosujące się do ustawy Prawo zamówień publicznych do korzystania z Platformy Elektronicznych Faktur (PEF) w celu odbioru od wykonawców faktur w formie elektronicznej.

e-fakturowanie od kiedy wchodzi w życie

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

 • Zamawiający

Czyli wszystkie instytucje zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (np. administracja rządowa i samorządowa, jednostki budżetowe, szpitale, uczelnie instytucje kultury).

 • Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.
  • Wykonawca

  Organizacje świadczące usługi związane z realizacją zamówień publicznych ogłaszanymi przez zamawiających. 

  Obecnie wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy, może się to jednak zmienić. ustawodawca planuje wprowadzenie tego obowiązku od 1 listopada 2020 roku.

  Czym jest elektroniczna faktura?

  Jak zintegrować platformę PEF z enova365?

  Podmiot uczestniczący w procedurze zamówień publicznych, będzie mógł pracować w jednym z następujących sposobów przy tworzeniu i wysyłaniu dokumentów:

  Za pomocą enova365 z modułem EDI i aplikacji dostarczonej przez brokera, w trybie importu i eksportu plików.
  Za pomocą enova365 z modułem EDI i aplikacji dostarczonej przez brokera, w trybie importu i eksportu plików.
  Za pomocą systemu enova365 z modułem EDI zintegrowanym z PEF.
  Za pomocą systemu enova365 z modułem EDI zintegrowanym z PEF.

  Przetestuj funkcjonalność

  enova365 już gotowa na PEF

  Demo

  Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do bezpłatnej wersji demo
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 oraz w celach marketingowych. * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest [more] - Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; - z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; - podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia bezpłatnej wersji demonstracyjnej systemu enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; - przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zamówienia wersji demonstracyjnej systemu enova365; - Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach spoza europejskiego obszaru gospodarczego – Stany Zjednoczone. - dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej; - Pana/Pani dane będą przetwarzane również w celach marketingowych;
  • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.