enova365 moduły podstawowe dla Biur Rachunkowych

obsługują najważniejsze obszary działalności Biura Rachunkowego

 Wersja platynowa
Kadry Płace BR449

Księga Podatkowa BR84
Księga Handlowa BR399
Księga Inwentarzowa BR200
Ewidencja Środków Pieniężnych BR
dodatkowe stanowisko
32
Windykacja BR71
Faktury BR120
Workflow BR40
DMS BR32
Konfigurator Workflow i DMS BR1199
Preliminarz EŚP BR320
Delegacje Służbowe BR120
Moduły dodatkowebezpłatnie**
Tabele dodatkowebez limitu**
CRM BR206

Projekty BR
360
Podgląd BR120

Aktualizacja wliczona w abonament.
W sprawie kosztu wynajmu infrastruktury - prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta.

enova365 BI

dostarcza uporządkowanego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi źródło odkrywania wiedzy dla analityków, ale też wszystkich użytkowników systemu

  
Obszar287
Firma1 999

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

 do 50 bazdo 200 bazdo 1 000 bazpowyżej 1 000 baz
enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego153466666966

Zalecane jest zastosowanie Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego dla wszystkich baz Klientów Biura Rachunkowego – istnieje możliwość zakupu dla części baz Biura Rachunkowego w ramach zdefiniowanych przedziałów liczby baz.

enova365 Pulpity

platformy internetowe służące do samoobsługi Kontrahentów, Klientów i Pracowników, współpracują z modułami podstawowymi, rozszerzając ich funkcjonalność

 do 50 użytkownikówdo 100 użytkownikówdo 200 użytkownikówdo 500 użytkownikówdo 1 000 użytkownikówpowyżej 1 000 użytkowników
Pulpit Pracownika1993335999931 3331 633
Pulpit Kierownika2151515151515
Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika330330330330330330
Workflow w Pulpitach399146199266333533

Podane ceny dotyczą zakupu pakietu dostępów online w obrębie wybranego rodzaju Pulpitu i są zakładane dla każdego nazwanego Użytkownika.
Za użytkowanie w kolejnej bazie (w przypadku udostępnienia Klientom Biura Rachunkowego)obowiązuje dopłata w wysokości 5% wartości posiadanego Pulpitu (za każdą bazę w danym rodzaju Pulpitu).

enova365 OCR

Wymaga licencji Workflow oraz DMS platynowych, Konfiguratora Workflow i DMS oraz Harmonogramu zadań.

Licencja na jedno stanowisko komputerowe (jednego nazwanego użytkownika).

 do 5 000 stron roczniedo 20 000 stron roczniedo 40 000 stron roczniedo 60 000 stron roczniepowyżej 60 000 stron rocznie
abonament rocznyabonament rocznyabonament rocznyabonament rocznyabonament roczny
Abbyy
FlexiCapture for Invoice
3 9585 6558 81310 118indywidualna wycena
Integracja OCR enova3656906909901 690indywidualna wycena

Licencja na serwer z 3 dostępami* (trzech równoczesnych użytkowników).

 do 20 000 stron roczniedo 40 000 stron roczniedo 60 000 stron roczniepowyżej 60 000 stron rocznie
abonament rocznyabonament rocznyabonament rocznyabonament roczny
Abbyy
FlexiCapture for Invoice
6 89512 75920 693indywidualna wycena
Integracja OCR enova3658901 2902 190indywidualna wycena

* w ramach pakietu:

  • FlexiCapture for Invoices Server
  • 3 stacje weryfikacji
  • 1 stacja admnistratora

W obrębie instalacji u jednego Klienta modele nie mogą być mieszane np. "Zakup" z modelem "ASP".

1 Zakup modułu enova365 Konfigurator Workflow i DMS jest jednorazowy dla wszystkich stanowisk DMS oraz Workflow Platynowy posiadanych aktualnie oraz w przyszłości. Jest niezbędny do uruchomienia pierwszego stanowiska. 

2 Pulpit Kierownika jest rozszerzeniem funkcjonalności Pulpitu Pracownika o funkcje menadżerskie, nie może być zakupiony samodzielnie.

3 Wymaga co najmniej jednego stanowiska Workflow w wersji Platynowej w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników Workflow w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników innych, posiadanych Pulpitów (Pracownika, Klienta Biura Rachunkowego). Workflow w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych pulpitów (Pracownika, Klienta Biura Rachunkowego). Nie jest sprzedawany samodzielnie.

Cennik obowiązuje od 02.01.2018 r. Podane ceny (w PLN) są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.
Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.