Obszary

enova365 przeznaczona jest do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Wspiera każdy obszar działania przedsiębiorstwa

Workflow

Umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych w systemie enova365 przez grupę ludzi pracujących w różnych departamentach przedsiębiorstwa.


Kreator zawierający zadania do wykonania przez operatora, umożliwia również wyświetlenie podglądu pliku PDF

Do dyspozycji operatora jest także lista procesów których jest właścicielem. Nad listą procesów w menu Czynności mamy możliwość zakończenia procesu

Pojawiają się w niej powiadomienia - zadania do wykonania przez operatora w ramach procesu. Użytkownik z tego miejsca może przejrzeć szczegóły powiadomienia klikając dwukrotnie na zadanie

Lista prezentuje wszystkie zadania przypisane do zalogowanego użytkownika, również te zakończone. Z menu Czynności jest możliwe wykonanie czynności przypisanych do zadania lub zainicjowanie nowego procesu Workflow

Panel użytkownika, przedstawia wybrane przez użytkownika elementy np. powiadomienia

Workflow

Wchodzi w skład zintegrowanego oprogramowania enova365 ERP/CRM, dzięki intuicyjnemu środowisku pracy użytkownika i możliwości definiowania zaawansowanych zasad, pozwala skutecznie organizować i automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów firmy w obrębie systemu enova365.

System umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych przez grupę ludzi pracujących na enova365 w różnych departamentach przedsiębiorstwa. Porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy niezależnie od obszaru firmy.

W ten sposób organizuje przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych w poszczególnych modułach enova365, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, zawsze według odpowiednich procedur zarządczych. 

Pulpit Pracownika

To narzędzie do samoobsługi pracowniczej. Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy online.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY>

Pulpit Kierownika

To elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do własnych danych kadrowo-płacowych oraz danych podległych pracowników.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY>

Pulpit Kontrahenta

To platforma internetowa B2B dedykowana dla stron transakcji handlowych. Odbiorcy mogą składać zapytania ofertowe i zamówienia, natomiast dostawcy przedstawiać swoje oferty.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY>

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Narzędzie dla Biur Rachunkowych, służące do komunikacji ze swoimi Klientami w przestrzeni internetowej. To publikowanie informacji i udzielanie szybkich odpowiedzi na zapytania Klientów w jednym miejscu, do których Użytkownik ma dostęp z dowolnego miejsca.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY>

Przykład z Workflow – proces przepływu pracy

moduł Workflow organizuje pracę poprzez wyznaczenie ścieżek dla dokumentów i zadań od operatora do operatora. Na każdym etapie można zweryfikować stan realizacji zadania oraz osobę odpowiedzialną za dany odcinek. Porządkowanie procesów pracy jeszcze nigdy nie było tak przyjemne!

  • wprowadzenie dokumentu
  • ofertowanie
  • formalizacja zamówienia
  • potwierdzenie zamówienia
  • realizacja i budżetowanie
  • faktura sprzedażowa
  • analizy i raporty

Dane do programu mogą trafić w różnoraki sposób: po wypełnieniu przez klienta formularza znajdującego się na stronie internetowej, odebraniu wiadomości e-mail zawierającej zapytanie ofertowe, przeprowadzaniu rozmowy telefonicznej lub sporządzeniu notatki biznesowej ze spotkania z klientem.


Po przetworzeniu i zapisaniu danych w programie (enova365 CRM) wykonywana jest automatyczna inicjacja procesu, który będzie realizował obsługę ofertowania, zamawiania, fakturowania oraz wygenerowania analiz i raportów. Dokumenty spływające do sekretariatu mogą podlegać obsłudze zgodnie z przyjętą instrukcją kancelaryjną oraz posiadać indywidualne metryki.

Weryfikując wcześniej złożone przez pracowników wnioski urlopowe, zgłoszone nieobecności (enova365 Kadry) oraz uwzględniając obowiązującą strukturę organizacyjną wynikającą z profilu i hierarchii w firmie, generowane i kierowane jest zlecenie do działu zajmującego się handlem z prośbą o przygotowanie oferty według wcześniej wskazanych wytycznych z zapytania ofertowego. Osoba, do której zostało przypisane zadanie, zostaje poinformowana za pomocą powiadomienia w panelu Workflow o powstaniu nowego zadania do wykonania. Otworzenie zadania powoduje uruchomienie wcześniej zdefiniowanego kreatora, który jest zestawem zakładek umożliwiającym realizację zleconego zadania.


W celu optymalizacji procedur związanych ze zgłaszaniem wniosków urlopowych, zachodzących w firmie, warto posłużyć się procesem zatwierdzania wniosku urlopowego.

Dokument jest przekazywany pracownikom sekretariatu, przy czym zapytanie ofertowe otrzymuje status „Do wysłania” i jest wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail do klienta w celu akceptacji.


Po wysłaniu oferty do osoby zamawiającej proces będzie oczekiwał na odpowiedź do momentu upływu terminu ważności oferty. Po przekroczeniu tego terminu proces ulegnie automatycznemu zakończeniu, generując przy tym powiadomienie za pośrednictwem wiadomości e-mail (enova365 CRM) wysyłanej zarówno do zamawiającego, jak i do opiekuna zamówienia z informacją o przeterminowaniu oferty. Funkcjonalność zadań cyklicznych, takich jak rozsyłanie raportów sprzedaży, wykonywanie automatycznej kopii bazy danych lub dystrybucja zestawień danych analitycznych oraz automatyczna realizacja czynności o określonej porze, takich jak przypomnienie e-mailem lub smsem przed spotkaniem, jest realizowana przy wykorzystaniu Harmonogramu Zadań (enova365 Harmonogram Zadań).

 

 

Odpowiedź klienta na przedstawioną ofertę może przybrać różnorodne formy, począwszy od wiadomości e-mail, notatki na podstawie rozmowy telefonicznej lub wizyty klienta w firmie, a skończywszy na korespondencji tradycyjnej. Jeśli potwierdzenie zamówienia przez klienta trafi do systemu przed upływem terminu ważności proponowanej oferty, to na podstawie określonych kryteriów program może powiązać odpowiedź klienta z prowadzoną sprawą.


Pojawienie się nowych dokumentów połączonych ze sprawą dotyczącą zamówienia powoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu zamówienia od odbiorcy (enova365 Handel). Dodatkowo wysyłane jest potwierdzenie rozpoczęcia realizacji do klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail zawierającej szczegóły realizacji oraz przewidywany termin zakończenia (enova365 CRM). Dzięki pełnej integracji modułów enova365 Workflow posiada wbudowane mechanizmy pozwalające na generowanie/przekształcenie kartotek modułów w enova365 ERP.

Jeśli realizacja zamówienia wymaga zaangażowania do pracy wielu osób oraz wykorzystuje firmowe zasoby, to zostaje wygenerowany projekt wraz z budżetem oraz listą zadań przypisanych do grup lub do konkretnych osób.


Umożliwi to śledzenie, zarządzanie budżetem (enova365 Projekty) podczas realizacji zamówienia, a także wygenerowanie końcowych analiz i raportów (enova365 Analizy Wielowymiarowe).Przy konieczności dokonania korekty w budżecie można posłużyć się osobnym procesem zgłaszania oraz akceptacji proponowanej korekty.


Po zakończeniu wszystkich dotychczasowych zadań projektu proces automatycznie przekształca zamówienie od odbiorcy w fakturę sprzedaży, uwzględniającą wszystkie pozycje z zamówienia. (enova365 HandelDodatkowo generowany jest opis analityczny, przyporządkowując koszty i przychody odpowiednim pozycjom budżetu projektu oraz kontom księgowym (Opis Analityczny-Aktywacja). Klient jest informowany za pomocą wiadomości sms o możliwości odebrania zamówienia (enova365 SMS).Obsługa obiegu faktury kosztowej w zakresie wprowadzenia weryfikacji, wpisania miejsc powstania kosztu, wielostopniowej akceptacji oraz przekazania do księgowości może zostać skutecznie zrealizowana za pomocą enova365 Workflow.

Zobacz case study firmy Contrain >

Po przejściu przez fazę przyjęcia zapytania ofertowego, wygenerowania oferty, przejścia do etapu realizacji oraz utworzeniu faktury sprzedażowej generowana jest analiza zawierająca rentowność projektu i stopnie zużycia zasobów.


Dodatkowo generowany jest raport z wykonanego zlecenia do kierownika, który uwzględnia czas poświęcony na realizację zadań przez pracowników w ramach projektu oraz informacje o rentowności projektu.W celu ułatwienia dostępności do danych analitycznych stosuje się zoptymalizowane struktury danych. Do cyklicznego przekazywania danych do bazy analitycznej może zostać wykorzystany Harmonogram Zadań.


Napisz

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej! Napisz na kontakt(at)enova.pl lub zadzwoń: 12 349 28 00

Umów się

na bezpłatną prezentację systemu! Poznaj naszego Autoryzowanego Partnera enova365!

Zobacz

DEMO enova365 w interfejsie okienkowym lub przeglądarkowym na platformie Microsoft Azure.

 

 

www.enova.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej >