Obszary

enova365 przeznaczona jest do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Wspiera każdy obszar działania przedsiębiorstwa

CRM

Wykorzystywany w kreowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu relacji z klientami.


Z enova365 CRM możesz zarządzać kontaktami, projektami i zadaniami

Planuj działania i pracuj w oparciu o wewnętrzny terminarz

Funkcja powiadomień przypomina o zadaniach do realizacji

Formularz danych klienta zawiera niezbędne informacje służące do realizowania zadań

Można śledzić zadania bieżące, przyszłe, zaległe oraz już zrealizowane wg wybranych kryteriów

Do projektu przypisuje się zadania, etapy realizacji oraz zasoby potrzebne do jego realizacji

CRM

(ang. Customer Relations Management – zarządzanie relacjami z klientami) wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami.

Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Funkcjonalność aplikacji znacznie wykracza poza powszechną funkcjonalność tego typu modułów.
Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, rozwiązanie pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu biznesowego i sposobu działania. Pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie wyglądu i zachowania programu do potrzeb firmy.

Pulpit Kontrahenta

To platforma internetowa B2B dedykowana dla stron transakcji handlowych. Odbiorcy mogą składać zapytania ofertowe i zamówienia, natomiast dostawcy przedstawiać swoje oferty.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY>

Przykład z CRM – Proces od oferty do serwisu

enova365 CRM usprawnia procesy firmy wszędzie tam, gdzie interakcja z klientem jest kluczowa do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zwiększaj zadowolenie obecnych klientów, a także ustalaj nastawienie potencjalnego klienta i prawdopodobieństwo sukcesu. A następnie kontaktuj się z najdojrzalszymi leadami. Pracuj w oparciu o zadania i zdarzenia, buduj kampanie i planuj projekty, wysyłaj mailingi. Rezerwuj pomieszczenia, urządzenia i czas pracy. Wszystko z jednego systemu.

  • pozyskanie danych o kontrahentach
  • import kontrahentów do bazy
  • wykonywanie zadań
  • ofertowanie klienta
  • delegowanie zadań
  • wysyłka mailingów
  • serwis posprzedażowy

Etapem inicjującym proces CRM jest pozyskanie jak największej liczby danych na temat potencjalnych oraz obecnych kontrahentów. Głównym źródłem danych dotyczących kontrahenta jest aktualnie wykorzystywana baza danych przedsiębiorstwa.


Pozyskać informacje o kliencie można również z zewnętrznych baz danych, stron internetowych oraz wizytówek otrzymanych na targach czy spotkaniach biznesowych.


W enova365 wszelkie dane klientów/kontrahentów zapisywane są w jednej bazie z podziałem na kontrahentów oraz potencjalnych klientów (wizytówki).  

Wprowadzanie danych do systemu odbywa się na dwa sposoby. Podstawową metodą wprowadzania/dodawania informacji do systemu jest wypełnianie formularzy, jak również wykorzystanie mechanizmów masowego importu danych. Program enova365 posiada możliwość importowania danych zarówno z poziomu arkusza Excel, jak również plików .xml. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik za pomocą odpowiednio przygotowanych arkuszy może szybko zaimportować dane do systemu.


Z poziomu CRM można tworzyć zadania oraz zdarzenia, prowadzić projekty oraz kampanie. Gdy potencjalny klient staje się oficjalnym klientem, można wykonać czynność przemiany – przeniesienia danych z wizytówki do danych kontrahenta. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych działań pozyskania kontrahenta zostaną zachowane w systemie.

Kolejnym krokiem w procesie pozyskania i obsługi klienta jest realizowanie zadań zmierzających do osiągnięcia określonego celu, który określa projekt. Projekt to zbiór aktywności (zadań oraz zdarzeń) realizowanych w ramach indywidualnego kontrahenta.


Kilka projektów może zostać pogrupowanych w kampanie z określonym celem i planowaną wartością uzyskanego przychodu oraz poniesionego kosztu. Na najniższym poziomie znajdują się prowadzone konkretne zadania, które realizują wyznaczony cel w projekcie oraz kampanii.


Do każdego zadania można podpiąć dowolny dokument handlowy bądź magazynowy, który określa koszt lub przychód prowadzonych aktywności. Wartości dokumentów są sumowane w odniesieniu do konkretnego kontrahenta, a następnie już zbiorczo w kampanii. 

Funkcjonalność enova365 CRM pozwala na tworzenie zadań powiązanych ze sobą, dzięki czemu zachowana zostaje ciągłość w czasie wykonywanych aktywności względem kontrahenta. Dodatkowo możliwe jest podpięcie istniejących już zadań, które nie zostały utworzone z poziomu danego formularza. Takie rozwiązanie nie tylko służy jako archiwum wykonywanych zadań, ale również pozwala na szybki podgląd spraw prowadzonych z klientem z jednego miejsca systemu.


Realizacja poszczególnych zadań takich jak telefon, spotkanie, wysyłka e-mail prowadzić może do wysłania zapytania ofertowego czy też przedstawienia oferty. W przypadku zaakceptowania oferty przez klienta w prosty sposób można przekształcić dokument oferty w fakturę. Każdy z dokumentów można zarówno wydrukować, jak i wysłać wiadomością e-mail do klienta. Wszystkie nowe dokumenty widoczne będą natychmiast w module Handel. 

Funkcjonalność enova365 CRM pozwala na delegowanie zadań oraz zdarzeń przez osobę nadzorującą pracę (prowadzącego) na osoby wykonujące. Możliwe jest przydzielanie zadań do realizacji oraz szybki podgląd realizowanych aktywności przez poszczególnych operatorów. Wszystkie zadania widoczne są na liście zbiorczej, gdzie po zastosowaniu odpowiednich filtrów można nadzorować pracę wszystkich operatorów mających dostęp do modułu CRM. Operatorzy wykonujący poszczególne zadania mają do dyspozycji listy z widokiem na bieżące zadania.


enova365 posiada bardzo rozbudowaną funkcjonalność tworzenia własnych widoków list, które można dowolnie modyfikować poprzez dodawanie bądź usuwanie kolumn, kolorowanie list w zależności od wprowadzonego warunku, jak również sortowanie i sumowanie wartości z listy. Dodatkowym mechanizmem wspomagającym nadzorowanie pracy są raporty oraz eksport danych do arkusza Excel.

W enova365 CRM można przygotowywać i wysyłać w sposób masowy korespondencję kierowaną do wybranej grupy kontrahentów. Funkcjonalność ta umożliwia przygotowanie tradycyjnej korespondencji oraz masowej wysyłki e-mail. Ponadto pozwala na dowolne sterowanie zawartością załącznika: wysyłkę jednego, uniwersalnego załącznika do wszystkich odbiorców, lub dołączenie indywidualnego pliku dla każdego z adresatów.


Funkcjonalność masowej wysyłki umożliwia wykorzystanie dowolnych grafik oraz szablonów generowanych wiadomości. Proces masowej korespondencji ewidencjonowany jest jako zdarzenie. Pozwala to na weryfikację wysłanych wiadomości zarówno z poziomu listy zdarzeń, jak i kartoteki kontrahenta. Dzięki czemu uzyskujemy możliwość szybkiego podglądu utworzonych i wysłanych wiadomości e-mail do wybranego kontrahenta. 

Budowanie lojalności klientów uzależnione jest między innymi od właściwej obsługi posprzedażowej, która często opiera się na obsłudze reklamacyjnej i naprawczej. W  celu osiągnięcia właściwego  poziomu satysfakcji obu stron, istotnym staje się fakt wykorzystania funkcjonalności serwisu. Pozwala on na tworzenie wielu definicji w programie i dostosowanie ich do dowolnego procesu reklamacji, serwisu czy naprawy. Umożliwia nadzorowanie poszczególnych etapów procesu, a także pozwala na uwarunkowanie wykonania kolejnego zadania od zakończenia realizacji poprzedniego.


Aby ułatwić proces ewidencjonowania zgłoszeń posprzedażowych, istnieje możliwość wykorzystania dodatku enova365 Outlook pozwalającego na importowanie zgłoszeń mailowych z programu MS Office Outlook do systemu, a także na informowanie klienta o stanie realizacji zgłoszenia za pomocą automatycznej wysyłki sms, możliwej dzięki wykorzystaniu dodatku enova365 SMS.

Zobacz film - ofertowanie klienta w enova365 w interfejsie dotykowym na Windows 8


Napisz

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej! Napisz kontakt(at)enova.pl lub zadzwoń: 12 349 28 00

Umów się

na bezpłatną prezentację systemu! Poznaj naszego Autoryzowanego Partnera enova365!

Zobacz

DEMO enova365 w interfejsie okienkowym lub przeglądarkowym na platformie Microsoft Azure.

 

 

www.enova.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej >