Fundusze europejskie

Realizujemy projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, że firma Soneta Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Opracowanie wytycznych w zakresie udoskonalenia stosowanej dotychczas w firmie technologii dotyczącej architektury informacji oprogramowania systemu enova365”. 

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”. W ramach realizacji projektu, powstanie raport, który zawierał będzie szczegółowe wytyczne w zakresie udoskonalenia stosowanej dotychczas w firmie technologii, dotyczącej architektury informacji oprogramowania systemu enova365. Powstanie  zbiór rekomendacji, na podstawie których  firma Soneta jako producent będzie mogła wdrożyć odpowiednie zmiany w architekturze systemu, stanowiące nowe podejście do technologii produkcji i dostosowanie produktu końcowego do potrzeb rynku. Koszt projektu: 344 000,00 PLN, wartość dofinansowania ze Funduszy Unii Europejskiej:196 000,00 PLN

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Jadwiga Wojtas
tel. 12 349 28 00

 

www.enova.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej >